Các câu trắc nghiệm luật kế toán có đáp án- ôn thi kho bạc

Các câu trắc nghiệm luật kế toán- ôn thi kho bạc nhà nước – có đáp án- ôn thi kho bạc .Đây là tổng hợp các câu ôn thi Ngạch chuyên viên  ôn thi kế toán nghiệp vụ chuyên ngành

Các câu trắc nghiệm luật kế toán có đáp án- ôn thi kho bạc
Các câu trắc nghiệm luật kế toán có đáp án- ôn thi kho bạc
 

Các câu trắc nghiệm luật kế toán có đáp án- ôn thi kho bạc

Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm của một đơn vị kế toán:
 Có thể bắt đầu vào bất cứ ngày nào trong năm
 Bắt buộc phải là ngày đầu năm dương lịch (1/1)
 Có thể là ngày đầu năm dương lịch hoặc ngày đầu các quý
 Các câu trên đều sai

Theo quy định của Luật kế toán, kì kế toán năm đầu tiên của đơn vị mới thành lập được tính từ:

 Ngày DN được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh
 Ngày đầu tiên của quý mà DN được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh
 Ngày có hiệu lực trên quyết định thành lập
 a hoặc c

Theo quy định của Luật kế toán, độ dài niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị:
 Bắt buộc phải là 12 tháng dương lịch
 Tối đa là 12 tháng dương lịch
 Không quá 15 tháng dương lịch
 Các câu trên đều sai

Chứng từ điện tử cần:

 Có đầy đủ các nội dung cơ bản của chứng từ kế toán
 Có chữ kí điện tử
 Được mã hóa và không thay đổi trong quá trình truyền tin
 In ra giấy để lưu trữ
 Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên

Theo quy định hiện hành, chữ kí điện tử trên chứng từ điện tử:

 Cần được mã hóa bằng khóa mật mã
 Cần được lập riêng cho từng cá nhân có liên quan
 Có giá trị như chữ kì trên chứng từ bằng giấy
 Các câu trên đều đúng

Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì:

 Chỉ chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
 Chí có chứng từ giấy có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
 Cả hai loại chứng từ đều có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
 Chỉ chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, chứng từ giấy chỉ có giá trị để lưu trữ

Khi chứng từ điện tử đã thực hiện giao dịch, được chuyển thành chứng từ bằng giấy, thì:

 Chứng từ điện tử vẫn có hiệu lực để thực hiện nghiệp vụ kinh tế
 Chứng từ bằng giấy cũng có hiệu lực để thực hiện nghiệp vụ
 Chứng từ bằng giấy chỉ có tác dụng lưu trữ, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán
 Các câu trên đều sai

Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, kế toán cần:

 Sửa chữa ngay các sai sót trên sổ và điều chỉnh báo cáo tài chính năm của năm có sai sót
 Điều chỉnh báo cáo tài chính năm có sai sót
 Sửa chữa trên sổ của năm phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của năm có sai sót
 Các cách xử lý trên đều sai

Hạch toán kế toán chỉ sử dụng thước đo giá trị (tiền tệ).

 Đúng
 Sai

Kế toán tài chính chỉ phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài doanh nghiệp.

 Đúng
 Sai

Kế toán tài chính phải tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán, tài chính hiện hành.

 Đúng
 Sai

Kế toán quản trị có thể được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thuế.

 Đúng
 Sai

Kế toán quản trị không cần tuân thủ các quy định tài chính vì chỉ phục vụ cho các đối tượng sử dụng thông tin bên trong doanh nghiệp.

 Đúng
 Sai

Báo cáo kế toán quản trị có thể được lập vào bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của nhà quản lí.

 Đúng
 Sai

Khi thực hiện kế toán theo Cơ sở dồn tích, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp được kế toán ghi nhận khi doanh nghiệp đã thu hoặc chi tiền.

 Đúng
 Sai

Nguyên tắc ghi chép của kế toán theo cơ sở Tiền là ghi nhận chi phí hoặc doanh thu khi thực sự chi tiền hoặc thu tiền.

 Đúng
 Sai

Các nguyên tắc kế toán chung dược thừa nhận chỉ nhằm vào mục tiêu lập báo cáo tài chính chứ không phải báo cáo kế toán quản trị.

 Đúng
 Sai

Nguyên tắc phù hợp không được áp dụng trong kế toán quản trị.

 Đúng
 Sai

Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi kế toán doanh nghiệp phải ghi nhận nợ phải trả ngay khi kí hợp đồng (nguyên tắc) mua hàng.
 Đúng
 Sai

Kế toán ghi nhận lương của giám đốc doanh nghiệp vào chi phí sản xuất là vi phạm nguyên tắc phù hợp.

 Đúng
 Sai

 

Câu 1: Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây:
A. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt động của đơn vị;
B. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;
C. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
D. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.
Câu 2: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào?
1.Đơn vị sự nghiệp công
2.Doanh nghiệp Nhà nước
3.Doanh nghiệp tư nhân
4.Đơn vị quản lý nhà nước
Câu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
       A. Bộ Tài chính
        B. Quốc Hội
        C. Chính phủ
        D. Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội
Câu 4: Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm:
A.Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong và ngoài đơn vị kế toán;
B.Tổ chức điều hành bộ máy hoạt động của đơn vị;
C. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

 

D. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

 

Download Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kế toán có đáp an

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [222.66 KB]

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);