Tài liệu kiến thức chung cho thí sinh thi ngạch Cán sự và Nhân viên

Tài liệu kiến thức chung cho thí sinh thi ngạch Cán sự và Nhân viên. Tổng hợp các tài liệu chuẩn do các sở ban ngành chia sẻ gửi tới các bạn

Chuyên đề 1:

Một số vấn đề chung về Quản lý hành chính nhà nước (18 tr)

(Đính kèm File QLHCNN-CS.pdf)

Chuyên đề 2:

Công vụ, công chức (18 tr)

Trang 2

Chuyên đề 3:

Đạo đức công vụ (20 tr)

Trang 20

Chuyên đề 4:

Chức trách, tiêu chuẩn đối với ngạch công chức ngành hành chính – ngạch cán sự, ngạch Nhân viên (03 tr)

Trang 37 đến trang 39

 

Chí tiết tài liệu:

 

File đính kèm:

 

Đính kèm File QLHCNN-CS.pdf

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);