Các tài liệu ôn thi Tổng cục thống kê, chi cục thống kê được share nhiều trên mạng hiện nay

Các tài liệu ôn thi Tổng cục thống kê, chi cục thống kê được share nhiều trên mạng hiện nay : Gồm tài liệu ôn tập, hiến pháp và nghị định , các câu hỏi và bài tập có đáp án

Bài viết tổng hợp và sưu tầm đầy đủ

Phần 1. Tài liệu ôn tập

Hướng dẫn chi tiết về tài liệu tham khảo ôn thi công chức, viên chức tổng cục thống kê của năm 2012
Tài liệu Quản lý nhà nước tập I và II (gồm các phần Quản lý nhà nước, Tin học và Anh văn):
– Phần thống kê
– Phần tin học chuyên ngành
– Tài liệu văn thư, thư viện, lưu trữ
– Quản lý đầu tư xây dựng
Giáo trình Thống kê (có cả bài tập đầy đủ) 2013

Phần 2: Hiến pháp, Luật và Nghị định mới nhất

Hiến pháp năm 2013
Luật cán bộ công chức 2008
Luật quy định về phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012
– Nghị định 94/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
– Nghị định 95/2016 về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
– Nghị đinh 97/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
– Thông tư 109/2016 về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí Thống kê

Phần 3: Câu hỏi và bài tập

Danh sách các câu hỏi về Thống kê Kinh tế
– Câu hỏi về Hiểu biết chung, Luật Cán bộ công chức,  Luật Thống kê
Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Thống kê Kinh tế (có đáp án)
Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm về bài tập Thống kê (có đáp án)
– Bộ đề thi và bài tập Lý thuyết Thống kê
– 15 đề thi mẫu về nguyên lý Thống kê
– Hướng dẫn giải bài tập Thống kê.
–  Hệ thống bài tập nguyên lý thống kê.
– 53 câu hỏi ôn thi, bài tập nguyên lý thống kê.
– Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm thi thử.các

bạn nào chưa nhận được tài liệu vui lòng đăng kí email nhận tài liệu

B1- Vào website ngolongnd.net
B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài
B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email
Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply