Công chức, viên chức hiện nay có lương cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu?

Lương cán bộ, công chức tối đa là 11,9 triệu đồng từ tháng 7/2019. Đây là mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất đối với công chức trong các cơ quan Nhà nước được áp dụng từ ngày 1/7/2019, tăng so với hiện tại 800.000 đồng/tháng.

Công chức, viên chức lương thấp nhất là bao nhiêu?

Theo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua theo Nghị quyết 70/2018/QH14, mức lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 01/07/2019.

Trong khi đó, mức lương của công chức hiện nay vẫn được áp dụng theo cách tính của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, tức hệ số lương x mức lương cơ sở.

Ngạch công chức hiện đang có hệ số lương thấp nhất là kế toán viên sơ cấp (Nhóm C3) với hệ số lương là 1,35. Như vậy, từ 1/7/2019, ngạch công chức này có mức lương hàng tháng là: 1,35 x 1,49 triệu đồng = 2,0115 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,876 triệu đồng/tháng trước đó.

Dù đã được điều chỉnh lên hơn 2 triệu đồng/tháng, nhưng mức lương tối thiểu của công chức vẫn thấp hơn hẳn so với mức lương tối thiểu của người lao động trong doanh nghiệp (Năm 2019, mức lương tối thiểu của người lao động là 2,92 triệu đồng/tháng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP).

Mức lương thấp nhất – cao nhất của công chức năm 2019

Lương cán bộ, công chức tối đa là 11,9 triệu đồng từ tháng 7/2019.

Công chức đang giữ hệ số lương cao nhất hiện nay là công chức loại A3, nhóm 1. Công chức ở nhóm này có hệ số lương là 8,0. Theo đó, mức lương hàng tháng từ ngày 01/07/2019 sẽ là: 8 x 1,49 triệu đồng = 11,92 triệu đồng/tháng, tăng hơn 800.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Những công chức giữ hệ số lương này là: Kiến trúc sư cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư cao cấp, Bác sĩ cao cấp, Dược sĩ cao cấp, Huấn luyện viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp tài nguyên, môi trường, Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn…

 

Lương các ngành hiện nay:

Lương kho bạc hiện nay
Lương công chức thuế hiện nay
Lương Ngân hàng nhà nước hiện nay
Lương techcombank , vietcombank .v.v.
Lương kiểm soát nội bộ hiện nay
Lương công viên chức hải quan hiện nay
Lương ngân hàng nông nghiệp

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply