Nam Định tuyển 254 chỉ tiêu công chức kế toán, tài chính, văn phòng

Nam Định tuyển 254 chỉ tiêu công chức kế toán, tài chính, văn phòng: Ngày 10/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Thông báo số 293-TB-UBND về việc Thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 là: 254 chỉ tiêu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo ); có lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

e) Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bảng điểm hoặc bảng kết quả học tập đúng với trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng trong Phụ lục kèm theo Thông báo.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC, THỜI HẠN NỘP, TIẾP NHẬN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG; HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN; CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN: Được quy định chi tiết tại thông báo số 293-TB-UBND

SỞ NỘI VỤ GIỚI THIỆU TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY 

2.-Thong-bao-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2023.pdf

2.-Phu-luc-theo-Thong-bao-TD.pdf

Nguồn: https://sonoivu.namdinh.gov.vn/thi-tuyen-cong-chuc/thong-bao-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-nam-dinh-nam-2023-325599

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);