Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước -phần 2-Scan bản đẹp môn kiến thức chung và 279 câu hỏi

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước -phần 2- Scan bản đẹp môn kiến thức chung vừa được upload năm 2017. Và được update thêm tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2019

BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

Đồng chí trả lời bằng cách đánh dấu X vào câu trả lời đúng
(Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án đúng)

Câu 1: Chương trình KTKB – CĐKT

Trong chương trình KTKB-2004, trường hợp nào sau đây khi nhập chứng từ thu NSNN phải nhập mã địa bàn xã thu:
– Khoản thu đó không điều tiết cho xã.
– Khoản thu đó có điều tiết cho xã.
– Khoản thu đó có hay không điều tiết cho xã đều phải nhập mã địa bàn xã.

Câu 2: Chương trình KTKB – CĐKT

Trong chương trình KTKB-2004, trường hợp nào sau đây khi nhập chứng từ thoái thu NSNN phải nhập mã địa bàn xã thu:
– Thoái thu các khoản thu trươc đây có điều tiết 100% cho xã.
– Thoái thu các khoản thu trươc đây có điều tiết 1% cho xã.
– Cả hai trường hợp trên.

Câu 3: Chương trình KTKB – CĐKT

Trong chương trình KTKB-2004, phát biểu nào sau đây là đúng:
–  Đối với các khoản chi thường xuyên bằng dự toán thì KSKT không thể ký chứng từ chi khi đơn vị này chưa có dự toán.
– Phải nhập mã địa bàn xã thu khi nhập chứng từ thoái thu NSNN.
– Chứng từ LKB đi trực tiếp phải qua 2 lần kiểm soát.

Câu 4: Chương trình KTKB – CĐKT

Trong chương trình KTKB-2004 loại chứng từ nào sau đây kế toán phải nhập niên độ kế hoạch.
– Chứng từ LKB.
– Chứng từ thu, chi NSNN.
– Chứng từ thanh toán VĐT.

Câu 5: Thanh toán điện tử – CĐKT

Đơn vị trả tiền có tài khoản taih KBNN Diên Khánh, đơn vị nhân tiền có tài khoản tại KBNN Khánh Vĩnh, khi đó kế toán viên tại KBNN Diên Khánh sẽ nhập chứng từ
– LKB trực tiếp loại TT81- LKB thuần tuý.
– LKB đi trực tiếp loại TT 82 – LKB chuyển tiếp đi VPKB tỉnh khác.
– LKB đi trực tiếp loại TT 83 – LKB chuyển tiếp đi NH tham gia bù trừ.

Câu 6: Chương trình KTKB – CĐKT

Trong chương trình KTKB-2004, nhập chứng từ LKB đi theo trình tự các bước:
– KTV – TTV – Kiểm soát KT.
– Kiểm soát KT – Giám đốc.
– TTV – Giám đốc – Kiểm soát KT.

Link tải tài liệu kho bạc đầy đủ

 

Linkdown load ở đây ở đây 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply