Mẫu đề thi Excel- Word 2010 – ôn thi công chức thuế, kho bạc … theo chương trình mới

Mẫu đề thi Excel- Word 2010 – có đáp án- ôn thi công chức thuế, kho bạc … theo chương trình mới. Kèm file đính kèm gửi mọi người ở cuối bài:

Mẫu đề thi Excel- Word 2010

Hãy chọn phương án đúng để điền vào dấu 3 chấm: “… là một hệ thống thông tin được sử dụng để tạo ra một hoặc nhiều trang có thông tin được trình bày dưới các chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hay đặc biệt hơn là các ký hiệu để phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho tất cả người sử dụng.”

 1. Tin nội bộ
 2. Điều hành tác nghiệp
 3. Bảng thông báo điện tử
 4. Trang tin điện tử Đúng

Answer: Trang tin điện tử

Cú pháp đầy đủ hàm IF là?

 1. IF(Giá trị đúng, BT logic, Giá trị sai)
 2. IF(BT logic, Giá trị đúng, Giá trị sai)
 3. IF(BT logic, Giá trị sai, Giá trị đúng)
 4. IF(BT logic, Giá trị đúng)

Answer: IF(BT logic, Giá trị đúng, Giá trị sai)

Một loại máy tính được thiết kế nhỏ gọn, có thể cầm tay, bỏ túi và mang theo, có màn hình cảm ứng, khi sử dụng người dùng có thể dùng bút hoặc công cụ chọn để chạm vào, lựa  đối tượng nào đó hoặc có thể nhập thông tin qua bàn phím ảo tích hợp trong máy là?

 1. Máy chủ
 2. Máy tính bảng
 3. Máy tính để bàn
 4. Máy tính FX500

Answer: Máy tính bảng

Hai người đã tạo được tài khoản thư miễn phí tại địa chỉ MAIL.YAHOO.COM. Phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Hộp thư của cả hai đều nằm trên máy Mail Server của công ty Yahoo
 2. Hai người này buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác nhau
 3. Người này có thể mở được hộp thư của người kia và ngược lại nếu như 2 người biết tên đăng nhập và mật khẩu của nhau
 4. Mật khẩu mở hộp thư của hai người này phải khác nhau.

Answer: Mật khẩu mở hộp thư của hai người này phải khác nhau.

Hãy kể tên các dịch vụ kết nối Internet?

 1. Tất cả các đáp án
 2. FTTH
 3. ADSL
 4. Dial-up

Answer: Tất cả các đáp án

Thông tin nào sau đây nói về thư điện tử?

 1. Là dịch vụ thực hiện truyền thông tin qua Internet thông qua các hộp thư điện tử
 2. Người đưa thư chỉ việc để thư ở hòm thư trước nhà người nhận là người nhận có thể biết được nội dung
 3. Dịch vụ này chưa có
 4. Là dịch vụ chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực điện tử viễn thông

Answer: Là dịch vụ thực hiện truyền thông tin qua Internet thông qua các hộp thư điện tử

Tường lửa là gì?

 1. Một hệ thống báo cháy
 2. Một hệ thống được xây dựng để đảm bảo an ninh cho công ty
 3. Tường lửa là một thiết bị phần cứng và/hoặc một phần mềm hoạt động trong một môi trường máy tính nối mạng có mục đích chống lại sự xâm nhập trái phép từ Internet
 4. Một hệ thống bảo mật thông tin

Answer: Tường lửa là một thiết bị phần cứng và/hoặc một phần mềm hoạt động trong một môi trường máy tính nối mạng có mục đích chống lại sự xâm nhập trái phép từ Internet

Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2018; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

 1. 8/17/2018
 2. 0
 3. FALSE
 4. TRUE

Answer: 8/17/2018

Phát biểu nào sau đây là ?

 1. Nhấn nút Back để đóng cửa sổ duyệt Web
 2. Nhấn nút Refresh là để bắt đầu lại quá trình tải trang web từ máy phục vụ về máy cá nhân của người dùng
 3. Vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game trong lúc chờ trang web xuất hiện đầy đủ nội dung
 4. Mở nhiều cửa sổ duyệt web cho nhiều địa chỉ web khác nhau

Answer: Nhấn nút Back để đóng cửa sổ duyệt Web

Đâu là phương thức làm việc trực tuyến?

 1. Teleworking
 2. Tất cả các đáp án đều đúng
 3. E – learning
 4. Teleconference

Answer: Tất cả các đáp án đều đúng

Trong PowerPoint 2010, mẫu bố cục (Layout) Comparison có bao nhiêu placeholder?

 1. 3
 2. 5
 3. 4
 4. 2

Answer: 5

Trong Powerpoint 2010, chọn phát biểu đúng?

 1. Có 5 mẫu bố cục (Layout) mặc định
 2. Vào File / Option / Save / Default file location. để cài mật mã cho tập tin
 3. Mẫu bố cục (Layout) Two Content có 03 placeholder
 4. Có 8 nhóm hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide

Answer: Mẫu bố cục (Layout) Two Content có 03 placeholder

Trong Excel khi sử dung hàm SUM ta có thể:

 1. Sử dụng tối đa là 255 tham số
 2. Không sử dụng tham số nào
 3. Sử dụng tối đa là 2 tham số
 4. Sử dụng tối đa là 1 tham số

Answer: Sử dụng tối đa là 255 tham số

Trong Powerpoint 2010, để lưu file, ta làm thế nào?

 1. File/Close
 2. File/Edit
 3. File/Save
 4. File/Open

Answer: File/Save

Trong Word để thay đổi màu sắc đường viền Textbox ta thực hiện?

 1. Vào Format/Chọn Shape Fill/ Chọn màu sắc cần thay đổi
 2. Vào Insert/Chọn Shape Outline/ Chọn màu sắc cần thay đổi
 3. Vào Format/Chọn Shape Outline/ Chọn màu sắc cần thay đổi
 4. Vào Home/Chọn Shape Outline/ Chọn màu sắc cần thay đổi

Answer: Vào Format/Chọn Shape Outline/ Chọn màu sắc cần thay đổi

Email đang soạn thảo dở chưa được gửi đi sẽ được lưu tại đâu?

 1. Trong thư mục Draft
 2. Trong thư mục Bulk
 3. Trong thư mục Inbox
 4. Trong thư mục Sent

Answer: Trong thư mục Draft

Khi kích đúp chuột vào thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại trong hệ điều hành Windows 7 sẽ

 1. Thu cửa sổ về kích thước cực tiểu
 2. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ
 3. Thu cửa sổ về kích thước trước đó
 4. Đóng cửa sổ đó

Answer: Thu cửa sổ về kích thước trước đó

Internet có nghĩa là?

 1. Hệ thống máy chủ
 2. Hệ thống máy tính
 3. Hệ thống cơ sở hạ tầng mạng
 4. Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

Answer: Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau.

Trong Powerpoint, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để?

 1. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard
 2. Sao chép một đoạn văn bản
 3. Xóa 1 đoạn văn bản
 4. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

Answer: Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

Để chèn một đoạn dữ liệu trong Excel sang file Word ta thực hiện như sau:

 1. Copy phần dữ liệu định chèn. Vào Home/ Paste/ Paste Special/ Microsoft Excel 2003 Worksheet Object /OK
 2. Vào Home/ Paste/Paste Special/ Microsoft Excel 2003 Worksheet Object /OK
 3. Copy phần dữ liệu định chèn. Vào Home/ Paste Special/ Microsoft Excel 2003 Worksheet Object
 4. Copy phần dữ liệu định chèn. Vào Home/ Paste/Microsoft Excel 2003 Worksheet Object /OK

Answer: Copy phần dữ liệu định chèn. Vào Home/ Paste/ Paste Special/ Microsoft Excel 2003 Worksheet Object /OK

Đâu là tùy chọn cho phép lưu trang web mà không có ảnh?

 1. Chọn Web page/ complete
 2. Chọn Text file
 3. Chọn Web page/ Html only
 4. Chọn Web page/ Home

Answer: Chọn Web page/ Html only

Trong Powerpoint 2010, chọn nhóm thao tác nào để tạo màu nền cho Slide hiện hành?

 1. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply
 2. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Reset Background
 3. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Close
 4. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply to All

Answer: Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Close

Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn bảng biểu vào Slide?

 1. Insert/ Table
 2. Format/ Table
 3. Edit/ Table
 4. Home/ Table

Answer: Insert/ Table

Đâu là thiết bị lưu trữ dữ liệu?

 1. USB
 2. Máy in
 3. Webcam
 4. Cần điểu khiển

Answer: USB

Thứ tự kết nối Internet theo đường quay số theo bạn là?

 1. Máy tính – điện thoại – ISP – modem
 2. Máy tính – modem – điện thoại – ISP
 3. Máy tính – điện thoại – modem – ISP (Internet Service Provider)
 4. Máy tính – ISP – điện thoại – modem

Answer: Máy tính – modem – điện thoại – ISP

Trong Powerpoint 2010, nút lệnh ScreenShot có chức năng?

 1. Chụp ảnh màn hình để chèn vào Slide
 2. Chèn video vào Slide
 3. Chèn hình ảnh từ vị trí bất kỳ trong máy vào Slide
 4. Chèn âm thanh vào Slide

Answer: Chụp ảnh màn hình để chèn vào Slide

Trong Excel, biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)

 1. Dau
 2. Truot
 3. #VALUE!
 4. #NAME?

Answer: #NAME?

Hệ điều hành là?

 1. Phần mềm quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng
 2. Trình duyệt web
 3. Phần mềm tìm kiếm thông tin
 4. Phần mềm văn phòng

Answer: Phần mềm quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng

Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có dữ liệu “1Hanoi2”. Sử dụng Fill hand để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2; tại ô E2 nhận được kết quả nào?

 1. 1Hanoi5
 2. 1Hanoi4
 3. 1Hanoi3
 4. 1Hanoi6

Answer: 1Hanoi6

Trong Word để loại bỏ các hiệu ứng điều chỉnh tự động (AutoCorrect) có sẵn trong phần mềm soạn thảo văn bản tiếng Việt ta thức hiện như sau:

 1. Vào Home /Proofing/ AutoCorrect Option/ Tìm mục cần xóa sau đó ấn Delete/OK
 2. Vào File/ Option/ AutoCorrect Option/ Tìm mục cần xóa sau đó ấn Delete/OK
 3. Vào File/ Proofing/ AutoCorrect Option/ Tìm mục cần xóa sau đó ấn Delete
 4. Vào File/ Option/ Proofing/ AutoCorrect Option/ Tìm mục cần xóa sau đó ấn Delete/OK

Answer: Vào File/ Option/ Proofing/ AutoCorrect Option/ Tìm mục cần xóa sau đó ấn Delete/OK

Kí tự © được gọi là gì trong văn bản Word:

 1. Ký hiệu đặc biệt (symbol)
 2. Kí tự thông thường
 3. Hình ảnh
 4. Chữ viết

Answer: Ký hiệu đặc biệt (symbol)

Trong Powerpoint 2010, để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, ta ấn tổ hợp phím?

 1. Ctrl + A
 2. Ctrl + X
 3. Ctrl + F5
 4. Ctrl + Z

Answer: Ctrl + Z

Tên tệp trong hệ điều hành Windows gồm mấy phần?

 1. 3 phần
 2. 4 phần
 3. 1 phần
 4. 2 phần

Answer: 2 phần

Thiết bị xuất để đưa ra kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Các thiết bị xuất thông dụng hiện nay là?

 1. Màn hình, màn hình cảm ứng, máy in, loa, tai nghe
 2. Màn hình, ổ cứng
 3. Màn hình, ổ mềm
 4. Máy in, ổ mềm

Answer: Màn hình, màn hình cảm ứng, máy in, loa, tai nghe

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành
 2. Phần mềm mã nguồn mở không có bản quyền
 3. Phần mềm mã nguồn mở gây hại cho người sử dụng
 4. Phần mềm mã nguồn mở không cho phép phân phối lại

Answer: Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành

Thực đơn dùng trong một chương trình ứng dụng còn được gọi là gì?

 1. Tool bar
 2. Menu pad
 3. Menu options
 4. Menu bar

Answer: Menu bar

Có bao nhiêu cách để truy cập vào một trang web?

 1. Nhập tên website vào thanh địa chỉ của trình duyệt
 2. Nhấp chuột vào liên kết tới website
 3. Nhập địa chỉ IP hosting website
 4. Tất cả đều đúng

Answer: Tất cả đều đúng

Trong Recycle Bin, để biết chính xác vị trí của một file đã xoá, có thể sử dụng cách nào sau đây?

 1. Kích chuột phải tại file, chọn Properties
 2. Kích View, chọn Details
 3. Không có đáp án đúng
 4. Xem phần Details trong khung bên trái màn hình

Answer: Kích View, chọn Details

Trong chế độ hiển thị nào ta có thể di chuyển vị trí các Slide bằng cách nhắp vào slide là

 1. Slide Sorter
 2. Normal
 3. Notes Page
 4. Slide Show

Answer: Slide Sorter

Trong Microsoft Word để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím

 1. Ctrl + Shitf + ]
 2. Ctrl + ]
 3. Ctrl + [
 4. Ctrl + B

Answer: Ctrl + ]

Trong cửa sổ Microsoft Excel đang mở, tổ hợp phím nào để mở một tệp Excel đã có trên máy tính?

 1. Ctrl + O
 2. Ctrl + N
 3. Ctrl + W
 4. Ctrl + M

Answer: Ctrl + O

Trong Microsoft Excel, hàm nào để tìm số nhỏ nhất trong các giá trị được chọn?

 1. MIN
 2. MINIMUM
 3. MINUTE
 4. MINUM

Answer: MIN

Trong Powerpoint 2010, vào Home/ Line Spacing?

 1. Để quy định khoảng cách giữa các dòng
 2. Để quy định khoảng cách giữa các đoạn
 3. Để quy định khoảng cách giữa các dòng, đoạn
 4. Tất cả đều

Answer: Để quy định khoảng cách giữa các dòng, đoạn

Thành phần nào của máy tính có thể ngăn máy tính khởi động, nếu nó bị hư hỏng hoặc kết nối không đúng cách?

 1. Ổ đĩa cứng
 2. Bàn phím
 3. Máy in
 4. Chuột

Answer: Ổ đĩa cứng

Trong Microsoft Excel kết quả của công thức =COUNT(“a”,”b”,2,3) + COUNTA(“a”,”b”,0,1) là?

 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 5

Answer: 6

Phần mềm Text Document dùng để tạo tệp có phần mở rộng là gì?

 1. jpg
 2. pps
 3. txt
 4. pas

Answer: txt

Máy điện tử dùng để thu và lưu giữ hình ảnh một cách tự động thay vì phải dùng phim ảnh là máy gì?

 1. Máy ảnh thường
 2. Máy ảnh kỹ thuật số
 3. Webcam
 4. Máy quét ảnh

Answer: Máy ảnh kỹ thuật số

Sau khi hoàn thành một biểu mẫu trên web, cần thao tác thế nào để gửi biểu mẫu lên máy chủ?

 1. Chọn Clear
 2. Chọn Submit
 3. Chọn Next
 4. Chọn Back

Answer: Chọn Submit

Để xoá một hàng, bôi đen hàng và chọn?

 1. Home\Delete\Delete Sheet Columns
 2. Insert\Delete\Worksheet
 3. Home\Delete\Delete Sheet Rows
 4. Home\Delete\Clear

Answer: Home\Delete\Delete Sheet Rows

Mỗi thiết bị khi tham gia vào một mạng máy tính nào đó cũng đều có

 1. Địa chỉ IP
 2. GPS
 3. Địa chỉ nhà
 4. Mã sản phẩm

Answer: Địa chỉ IP

Hãy chọn nhóm có thiết bị không cùng nhóm với những thiết bị còn lại?

 1. Bàn phím, chuột, máy scan, máy quét
 2. Bàn phím, chuột, máy quét, máy in, máy chiếu
 3. Máy scan, máy tính bảng, ổ đĩa mềm (FDD)
 4. Màn hình, máy in, máy chủ, điện thoại thông minh

Answer: Bàn phím, chuột, máy scan, máy quét

Trong PowerPoint 2010, mỗi bài thuyết trình có tối đa là bao nhiêu Slide Master ?

 1. 4
 2. Không giới hạn
 3. 1
 4. 2

Answer: Không giới hạn

Trong hệ điều hành Windows, để phục hồi tất cả các đối tượng trọng Recycle Bin (thùng rác) ta mở Recycle Bin và chọn

 1. Restore all Items
 2. Redo
 3. Delete
 4. Undo Delete

Answer: Restore all Items

Trong Excel sau khi nhập công thức sau: =”123″-“23” ta có kết quả?

 1. 100
 2. 23
 3. #VALUE!
 4. 123

Answer: 100

Trong Microsoft Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, ta nhấn phím:

 1. F3
 2. F2
 3. F4
 4. F1

Answer: F1

Giả sử đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn.

 1. Vào thực đơn Insert, chọn Columns
 2. Vào thực đơn Insert, chọn Cells
 3. Vào thực đơn Insert, chọn Rows.
 4. Vào thực đơn Insert, chọn Object

Answer: Vào thực đơn Insert, chọn Rows.

Một loại máy tính được thiết kế nhỏ gọn, có thể cầm tay, bỏ túi và mang theo, có màn hình cảm ứng, khi sử dụng người dùng có thể dùng bút hoặc công cụ chọn để chạm vào, lựa  đối tượng nào đó hoặc có thể nhập thông tin qua bàn phím ảo tích hợp trong máy là?

 1. Máy tính để bàn
 2. Máy tính bảng
 3. Máy chủ
 4. Máy tính FX500

Answer: Máy tính bảng

Chương trình soạn thảo văn bản có chức năng chính là gì?

 1. Cho phép lưu trữ, in ấn văn bản (3)
 2. Hiển thị nội dung văn bản trên màn hình (1)
 3. Cả (1)+(2)+(3)
 4. Cho phép người dùng sửa đổi, bổ sung tại vị trí bất kì trong văn bản (2)

Answer: Cả (1)+(2)+(3)

Phương án nào sau đây là đúng?

 1. Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng
 2. Khi chuyển sang chế độ Shut down của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng
 3. Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính không tiêu thụ điện năng
 4. Khi chuyển sang chế độ Logout của Windows 7, máy tính không tiêu thụ điện năng

Answer: Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng

Phương án nào không dùng để in trang web

 1. Trên thanh thực đơn nhấn File, chọn Print
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P
 3. Trên thanh lệnh (Command bar), nhấn nút Print Preview
 4. Trên thanh lệnh (Command Bar), nhấn nút Print

Answer: Trên thanh lệnh (Command bar), nhấn nút Print Preview

Thiết bị nào thực hiện thao tác nhập dữ liệu trong số các thiết bị sau: Màn hình, máy in, máy vẽ, bàn phím, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, chuột, loa, máy quét?

 1. Máy quét, Loa, chuột, màn hình
 2. Máy in, màn hình, máy quét, chuột
 3. Bàn phím, chuột, máy quét
 4. Máy vẽ, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, bàn phím

Answer: Bàn phím, chuột, máy quét

Khi đã thiết lập khóa cửa sổ pop-up của 1 trang web:

 1. Bạn phải gửi thông báo tới quản trị trang web nếu muốn hiển thị lại
 2. Bạn phải cài đặt lại trình duyệt mới hiển thị được cửa sổ pop-up
 3. Toàn bộ pop-up của tất cả các trang web không được hiển thị
 4. Bạn có thể tự thiết lập mở khóa trong trường hợp cần thiết

Answer: Bạn có thể tự thiết lập mở khóa trong trường hợp cần thiết

Trong Powerpoint 2010, để tạo tiêu đề cuối trang cho slide hiện tại?

 1. Insert/ Footer and Header/ Chọn Slide Number/ Nhập nội dung
 2. Insert/ Footer and Header/ Chọn Footer/ Nhập nội dung
 3. Insert/ Footer and Header/ Chọn Slide/ Nhập nội dung
 4. Insert/ Footer and Header/ Chọn Date and Time/ Nhập nội dung

Answer: Insert/ Footer and Header/ Chọn Footer/ Nhập nội dung

Để tìm kiếm nhanh trang web nói về cách thức nuôi cá Basa, ta thực hiện:

 1. Chúng ta mở trang web địa chỉ www.google.com/Nhập nội dung “cách thức nuôi cá Basa” vào ô tìm kiếm
 2. Chúng ta mở trang web địa chỉ mail.yahoo.com
 3. Chúng ta sử dụng trang vàng Internet có trên trang web tại địa chỉ www.vnn.vn
 4. Chúng ta mở trình duyệt Web

Answer: Chúng ta mở trang web địa chỉ www.google.com/Nhập nội dung “cách thức nuôi cá Basa” vào ô tìm kiếm

Hãy chọn phương án đúng để điền vào dấu 3 chấm: “… là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin dịch vụ, ứng dụng, là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển dựa trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi”

 1. Báo
 2. Cổng thông tin điện tử
 3. Trang tin điện tử
 4. Tin nội bộ

Answer: Cổng thông tin điện tử

Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

 1. Dấu: ?
 2. Dấu: $
 3. Dấu: =
 4. Dấu: :

Answer: Dấu: =

Để tìm thông tin “Công chức” trên trang web “www.lamdong.gov.vn” ta vào google gõ từ khóa tìm kiếm nào để google trả về kết quả không có kết quả từ các trang web khác

 1. Công chức SITE:lamdong.gov.vn
 2. Công chức IN: lamdong.gov.vn
 3. Công chức FROM:lamdong.gov.vn
 4. Công chức ON: lamdong.gov.vn

Answer: Công chức SITE:lamdong.gov.vn

Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

 1. F5
 2. F4
 3. F2
 4. F3

Answer: F2

Mục nào sau đây bị thiếu sẽ không thể gửi được?

 1. Địa chỉ email người nhận
 2. Nội dung
 3. Chữ ký email
 4. Chủ đề

Answer: Địa chỉ email người nhận

Trong Excel, hàm Month có nghĩa là?

 1. Lấy ra ngày
 2. Lấy ra năm
 3. Cả ba phương án đều
 4. Lấy ra tháng

Answer: Lấy ra tháng

Chương trình điều khiển thiết bị trong các đĩa CD kèm theo khi gắn thêm thiết bị ngoại vi cho máy tính thường gọi là gì?

 1. RAM
 2. IOS
 3. Driver
 4. ROM

Answer: Driver

Các thành phần: RAM, CPU, thiết bị nhập xuất là?

 1. Phần mềm máy tính
 2. Thiết bị mạng và truyền thông
 3. Thiết bị lưu trữ
 4. Phần cứng máy tính

Answer: Phần cứng máy tính

Muốn xoá thư mục, ta thao tác thế nào?

 1. Nhấp phải chuột vào thư mục chọn Delete hoặc nhấn phím Delete
 2. Ctrl + V
 3. Nhấn phím Ctrl + X
 4. Nhấn phím Ctrl + C

Answer: Nhấp phải chuột vào thư mục chọn Delete hoặc nhấn phím Delete

Trong Word để chèn một Textbox vào văn bản ta làm thế nào?

 1. Vào Review/ Chọn Textbox
 2. Vào Home/ Chọn Textbox
 3. Vào View/ Chọn Textbox
 4. Vào Insert/ Chọn Textbox

Answer: Vào Insert/ Chọn Textbox

Trong bảng tính Excel, ô A5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa “ANH”. Để ổ D5 cho kết quả là “TRAN ANH” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau:

 1. A5 + B5
 2. A5 + “ “ + B5
 3. A5 & B5
 4. A5 &“ “& B5

Answer: A5 &“ “& B5

Trong Microsoft Excel kết quả của công thức SUM(13,7,-10)+AVERAGE(12,0,3) là?

 1. 15
 2. 20
 3. 16
 4. 10

Answer: 15

Hành động nào nên thực hiện để tăng hiệu năng của máy tính?

 1. Thường xuyên khôi phục các tệp tin từ thùng rác
 2. Luôn giữ các chương trình của nhà sản xuất trên máy tính
 3. Chạy nhiều chương trình quét virus để tăng độ bảo vệ
 4. Loại bỏ các chương trình không bao giờ dùng và đóng bớt các ứng dụng cùng chạy tại một thời điểm

Answer: Loại bỏ các chương trình không bao giờ dùng và đóng bớt các ứng dụng cùng chạy tại một thời điểm

Range_lookup trong hàm HLOOKUP có giá trị mặc định bằng?

 1. Tất cả
 2. Range_lookup có giá trị là 0 hoặc 1
 3. Range_lookup có giá trị là 0
 4. Range_lookup có giá trị là 1

Answer: Range_lookup có giá trị là 0 hoặc 1

Xem các trang web đã đánh dấu trong trình duyệt web tại đâu?

 1. Mục Bookmark
 2. Mục History
 3. Mục All Windows
 4. Mục Favourite

Answer: Mục Bookmark

Trong Word để chọn (bôi đen) toàn bộ văn bản ta thực hiện:

 1. Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề trái văn bản
 2. Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề dưới văn bản
 3. Click chuột phải 3 lần liên tiếp tại lề trên văn bản
 4. Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề phải văn bản

Answer: Click chuột trái 3 lần liên tiếp tại lề trái văn bản

Chức năng chính của hệ điều hành (Operating System) là gì?

 1. Tất cả các đáp án đều đúng
 2. Thực hiện các lệnh theo yêu cầu của người sử dụng
 3. Quản lý, phân phối và thu hồi bộ nhớ
 4. Điều khiển các thiết bị ngoại vi như ổ đĩa, máy in, bàn phím, màn hình

Answer: Tất cả các đáp án đều đúng

Giả sử bạn đang soạn thảo văn bản trên máy tính và bỗng nhiên bàn phím của bạn gặp sự cố, không gõ được kí tự. Bạn xử lý như thế nào?

 1. Kích hoạt ứng dụng kiểm tra phần cứng máy tính
 2. Tìm và mở ứng dụng bàn phím ảo (On-Screen Keyboard) có sẵn của hệ điều hành Windows 7 để bật bàn phím ảo
 3. Kết nối máy tính với màn hình của máy tính khác để tiếp tục soạn thảo văn bản
 4. Kiểm tra lại kết nối mạng máy tính

Answer: Tìm và mở ứng dụng bàn phím ảo (On-Screen Keyboard) có sẵn của hệ điều hành Windows 7 để bật bàn phím ảo

Để mở chương trình Powerpoint 2010, ta làm thế nào?

 1. Kích chuột phải vào biểu tượng Powerpoint 2010 trên màn hình desktop/Open
 2. Tất cả các đáp án đều đúng
 3. Start/All Programs/Microsoft Office/Powerpoint 2010
 4. Kích đúp chuột trái vào biểu tượng Powerpoint 2010 trên màn hình desktop

Answer: Tất cả các đáp án đều đúng

Trong PowerPoint 2010, chọn phát biểu đúng ?

 1. Không thể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng
 2. Không thể di chuyển các đối tượng sau khi gom nhóm
 3. Có thể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng
 4. Có thể di chuyển đối tượng ra khỏi nhóm bằng kéo và thả đối tượng

Answer: Có thể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng

Để thay đổi định dạng cho Style có sẵn trong Word ta làm thế nào?

 1. Vào Tab Format/ Trong nhóm Styles/ chuột phải vào Style bạn muốn thay đổi định dạng và chọn Modify.
 2. Vào Tab Home/ Trong nhóm Styles/ chuột phải vào Style bạn muốn thay đổi định dạng và chọn Modify.
 3. Vào Tab Reference/ Trong nhóm Styles/ chuột phải vào Style bạn muốn thay đổi định dạng và chọn Modify.
 4. Vào Tab View/ Trong nhóm Styles/ chuột phải vào Style bạn muốn thay đổi định dạng và chọn Modify.

Answer: Vào Tab Home/ Trong nhóm Styles/ chuột phải vào Style bạn muốn thay đổi định dạng và chọn Modify.

Thao tác: Chọn thư mục sau đó nhấn F2, có chức năng gì?

 1. Xóa thư mục
 2. Di chuyển thư mục
 3. Đổi tên thư mục
 4. Không có đáp án đúng

Answer: Đổi tên thư mục

Trong Word để tạo chỉ số dưới ta thực hiện

 1. Chọn biểu tượng chỉ số dưới (subscript) trên thanh Ribbon (1)
 2. Dùng tổ hợp phím Ctrl +D, chọn subscript (3)
 3. Dùng tổ hợp phím Ctrl +
 4. (2)
 5. Cách (1), (2), (3) đều đúng

Answer: Cách (1), (2), (3) đều đúng

Trong bảng tính Microsoft Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(3,14,-25,5) cho kết quả:

 1. 14
 2. -25
 3. 3
 4. 5

Answer: 14

File có phần mở rộng là MP3 cho ta biết đây là

 1. File Âm thanh
 2. File Văn bản
 3. File Thực thi
 4. File Hình ảnh

Answer: File Âm thanh

Phát biểu nào về chức năng của thùng rác (Recycle Bin) là đúng?

 1. Chỉ lưu trữ các tệp tin bị xoá từ ổ cứng và các thiết bị lưu trữ di động
 2. Lưu các tệp tin bị xoá từ ổ cứng và ổ đĩa mạng được đặt ở nơi khác
 3. Lưu trữ tất cả các tệp bị xoá bởi người dùng
 4. Chỉ lưu các tệp tin bị xoá từ ổ đĩa cứng

Answer: Chỉ lưu các tệp tin bị xoá từ ổ đĩa cứng

Trong soạn thảo Microsoft Office Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là

 1. Mở một file mới
 2. Đóng file đang mở
 3. Mở một file đã có
 4. Lưu file

Answer: Mở một file đã có

Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi kiểu ký hiệu Numbering?

 1. Insert/Symbol
 2. Insert/Numbering
 3. Home/Numbering
 4. Home/Bullet

Answer: Home/Numbering

Các dịch vụ Internet dành cho người dùng?

 1. Chính phủ điện tử
 2. Thương mại điện tử
 3. Tất cả các đáp án đều đúng
 4. Ngân hàng điện tử

Answer: Tất cả các đáp án đều đúng

Cách nào sau đây được sử dụng để khởi động Start Menu của hệ điều hành Windows?

 1. Không có đáp án đúng
 2. Bấm Shift+Tab
 3. Bấm Alt+Tab
 4. Bấm Ctrl+Esc

Answer: Bấm Ctrl+Esc

Trong Excel công thức =IF(24*2, , ) sẽ trả về kết quả là gì?

 1. Không thể thực hiện được biểu thức trên
 2. TRUE
 3. 48
 4. 0

Answer: 0

Trong PowerPoint 2010, để sao chép và dán đối tượng đồ hoạ từ định dạng này sang định dạng khác, ta sử dụng công cụ nào sau đây? Ví dụ: Sao chép Shape dán thành Picture

 1. Paste Special
 2. Paste Painter
 3. Paste All
 4. Paste Format

Answer: Paste Special

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. File có thể chứa ổ đĩa
 2. File là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất, không thể chứa file khác, thư mục khác
 3. File có thể chứa 2 tệp khác
 4. File có thể chứa thư mục

Answer: File là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất, không thể chứa file khác, thư mục khác

Chức năng nào cho phép tạo các tài khoản để truy cập vào máy tính?

 1. Desktop
 2. Multimedia
 3. Windows Explorer
 4. User Accounts

Answer: User Accounts

Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

 1. Insert/ Symbol
 2. Format/ Symbol
 3. View/ Symbol
 4. Tools/ Symbol

Answer: Insert/ Symbol

Trong PowerPoint 2010, mẫu bố cục (Layout) Two Content có bao nhiêu placeholder?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 2

Answer: 3

Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây?

 1. Nhấp chuột phải lên Computer, chọn Arrange Icons By…
 2. Nhấp chuột phải lên nút Start, chọn New Shortcut…
 3. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By…
 4. Nhấp chuột phải lên nút Start, chọn Arrange Icons By…

Answer: Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By…

Trong Powerpoint 2010, chọn phát biểu đúng?

 1. Tổ hợp CTRL + O dùng để tạo thêm 1 trang Slide mới
 2. Cho phép lưu các Slide thành tập tin định dạng văn bản điện tử PDF
 3. Lệnh Rehearse Timings dùng để xóa 1 Slide
 4. Không cho phép lưu các Slide thành tập tin định dạng hình ảnh JPG

Answer: Cho phép lưu các Slide thành tập tin định dạng văn bản điện tử PDF

Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo mới một thư mục, ta mở đường dẫn cần chứa thư mục và thực hiện thao tác nào sau đây?

 1. Bấm F2, gõ tên thư mục mới và bấm Enter
 2. Bấm Ctrl + N, gõ tên thư mục mới và bấm Enter
 3. Không có đáp án đúng
 4. Kích chuột phải, chọn New/ Folder, gõ tên thư mục mới và bấm Enter

Answer: Kích chuột phải, chọn New/ Folder, gõ tên thư mục mới và bấm Enter

Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?

 1. Hội thoại trực tuyến
 2. Trao đổi thông tin trực tuyến
 3. Trao đổi thư thông qua môi trường Internet
 4. Tìm kiếm thông tin

Answer: Trao đổi thư thông qua môi trường Internet

Trong Windows, muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D:\ ta thực hiện

 1. Chuột phải chọn New – Folder
 2. File – New – Shortcut
 3. Insert – New – Folder
 4. Edit – New – Folder

Answer: Chuột phải chọn New – Folder

Trong hệ điều hành Windows, để thay đổi lại cách biểu diễn ngày/giờ, sử dụng công cụ nào sau đây?

 1. Display
 2. Date and Time
 3. System Infomations
 4. Region and Language

Answer: Region and Language

Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

 1. Data --> Index…
 2. Data --> Sort…
 3. Data --> Filter…
 4. Data --> Form…

Answer: Data --> Sort…

Trong Powerpoint 2010, cách nào để thay đổi kích thước của placeholder?

 1. Di chuyển chuột đến vị trí một trong 8 nốt tròn xung quanh placeholder đang chọn, sau đó điều chỉnh kích thước placeholder
 2. Di chuyển chuột đến đường kẻ ngang placeholder, sau đó điều chỉnh kích thước placeholder
 3. Giữ trái chuột kéo đến vị trí khác theo nhu cầu
 4. Giữ phải chuột kéo đến vị trí khác theo nhu cầu

Answer: Di chuyển chuột đến vị trí một trong 8 nốt tròn xung quanh placeholder đang chọn, sau đó điều chỉnh kích thước placeholder

Kí hiệu nào sau đây bắt buộc phải có trong một địa chỉ Email?

 1. Kí hiệu @
 2. Kí hiệu $
 3. Kí hiệu &
 4. Kí hiệu %

Answer: Kí hiệu @

Lựa chọn nào là đúng liên quan đến việc sửa tư thế khi sử dụng một máy tính?

 1. Các cánh tay, cẳng tay, cổ tay để thẳng với bàn làm việc. Bàn chân nên được đặt trên sàn và hợp với đầu gối tạo thành một góc vuông
 2. Luôn sử dụng một bệ nghỉ chân
 3. Đầu gối nên được ở một góc vuông nhưng ở một vị trí thấp hơn so với khung xương chậu
 4. Đầu và cằm nên nghiêng về phía sàn nhà, ngăn ngừa sự chênh lệch trọng lượng trên lưng và các vấn đề về cột sống

Answer: Các cánh tay, cẳng tay, cổ tay để thẳng với bàn làm việc. Bàn chân nên được đặt trên sàn và hợp với đầu gối tạo thành một góc vuông

Trong Microsoft excel 2010, biểu tượng % trên thanh công cụ dùng để:

 1. Hiển thị tỷ lệ phần trăm
 2. Nhân cho 100
 3. Chia cho 100
 4. Cả 3 ý trên đều

Answer: Hiển thị tỷ lệ phần trăm

Kí hiệu nào sau đây có thể tồn tại trong một địa chỉ Email?

 1. Kí hiệu %
 2. Kí hiệu &
 3. Kí hiệu $
 4. Kí hiệu @

Answer: Kí hiệu @

Các thiết bị dùng để nhập dữ liệu vào máy tính là?

 1. Bàn phím, máy ghi hình trực tiếp, chuột, máy quét
 2. Máy in
 3. Loa máy tính
 4. Máy fax

Answer: Bàn phím, máy ghi hình trực tiếp, chuột, máy quét

Chức năng nào cho phép thay đổi ngày giờ trong máy tính trên hệ điều hành Windows?

 1. Control Panel/Display
 2. Control Panel/Date and Time
 3. Control Panel/Folder Options
 4. Control Panel/Fonts

Answer: Control Panel/Date and Time

Ứng dụng có thể đọc các file có phần mở rộng là PDF là?

 1. Foxit Reader
 2. Photoshop CS6
 3. Corel Draw CS5
 4. My computer

Answer: Foxit Reader

Máy in và máy quét, thiết bị nào là thiết bị nhập thông tin vào máy tính?

 1. Máy quét
 2. Không cái nào
 3. Máy in
 4. Cả hai

Answer: Máy quét

Khi đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHZ-320GB-4.00GB, con số 4.00GB chỉ điều gì?

 1. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM
 2. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý
 3. Chỉ dung lượng của đĩa cứng
 4. Chỉ dung lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM

Answer: Chỉ dung lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM

Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang Web?

 1. Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó
 2. Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và cả các mối liên kết đến các trang siêu văn bản khác
 3. Là trang văn bản thông thường
 4. Là trang văn bản chứa văn bản, hình ảnh

Answer: Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và cả các mối liên kết đến các trang siêu văn bản khác

Khi thực hiện thao tác xóa một biểu tượng Shortcut trong Windows, chương trình tương ứng sẽ chịu tác động nào sau đây?

 1. Không khởi động được
 2. Bị xóa
 3. Không lưu được
 4. Không thay đổi

Answer: Không thay đổi

Trong Windows 7, để ngắt ổ đĩa USB một cách an toàn, có thể dùng cách nào sau đây?

 1. Kích chuột phải trên biểu tượng USB ở góc phải màn hình, chọn thiết bị cần gỡ bỏ và chọn Eject
 2. Không có đáp án đúng
 3. Khởi động lại hệ điều hành Windows
 4. Đóng tất cả các chương trình đang chạy

Answer: Kích chuột phải trên biểu tượng USB ở góc phải màn hình, chọn thiết bị cần gỡ bỏ và chọn Eject

Trong hộp thoại Find and Replace/Find, phần Find what dùng để:

 1. Điền từ cần thay thế
 2. Đảm bảo tìm kiếm chính xác
 3. Điền từ cần tìm kiếm
 4. Tùy chọn nâng cao tìm kiếm

Answer: Điền từ cần tìm kiếm

Trong Powerpoint, đánh dấu 1 đoạn văn bản sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL + R, thao tác này tương ứng với lựa chọn nào sau đây?

 1. Canh giữa đoạn văn được chọn
 2. Canh trái đoạn văn được chọn
 3. Xóa định dạng đoạn văn được chọn
 4. Canh phải đoạn văn được chọn

Answer: Canh phải đoạn văn được chọn

Để truy cập vào một trang Web chúng ta cần phải biết:

 1. Tất cả đều
 2. Địa chỉ của trang web
 3. Trang web đó của nước nào
 4. Hệ điều hành đang sử dụng

Answer: Địa chỉ của trang web

Trong Powerpoint 2010, chọn nhóm thao tác nào để tạo màu nền cho toàn bộ Slide ?

 1. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Close
 2. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply
 3. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Reset Background
 4. Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply to All/ Close

Answer: Kích chuột phải vào Slide/Format Background/ chọn màu trong Fill/ Apply to All/ Close

Trong Word muốn xóa Tab đã đặt ta làm thế nào?

 1. Kích chuột vào Tab trên thanh Ruler, kéo Tab ra khỏi thanh Ruler
 2. Ấn phím Tab từ bàn phím và ấn phím Insert
 3. Kích chuột vào Tab và nhấn phím Tab từ bàn phím
 4. Kích chuột vào Tab, ấn phím Delete

Answer: Kích chuột vào Tab trên thanh Ruler, kéo Tab ra khỏi thanh Ruler

Khi sử dụng mạng LAN ta được các lợi ích gì?

 1. Tất cả các đáp án đều đúng
 2. Quản lý tập trung
 3. Dễ bảo trì, bảo dưỡng
 4. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích,…)

Answer: Tất cả các đáp án đều đúng

Phát biểu nào dưới đây là ?

 1. Có thể đính kèm tệp văn bản theo thư điện tử
 2. Các thư từ máy gửi đến máy nhận qua Internet luôn chuyển tiếp qua máy Server của nhà cung cấp dịch vụ
 3. Thư điện tử luôn có độ tin cậy, an toàn tuyệt đối
 4. Người sử dụng có thể tự tạo cho mình 1 tài khoản sử dụng thư điện tử miễn phí qua trang Web

Answer: Thư điện tử luôn có độ tin cậy, an toàn tuyệt đối

Để sắp xếp các cửa sổ văn bản trên màn hình Word theo thứ tự nào đó ta thực hiện như thế nào?

 1. Vào View/ Trong nhóm Window chọn kiểu sắp xếp thích hợp
 2. Vào Home/ Trong nhóm Window chọn kiểu sắp xếp thích hợp
 3. Vào Insert/ Trong nhóm Window chọn kiểu sắp xếp thích hợp
 4. Vào Review/ Trong nhóm Window chọn kiểu sắp xếp thích hợp

Answer: Vào View/ Trong nhóm Window chọn kiểu sắp xếp thích hợp

Trong Microsoft Excel, công thức =MAX(30,10,65,5) nhận được kết quả là bao nhiêu?

 1. 110
 2. 120
 3. 65
 4. 135

Answer: 65

Trong Microsoft Excel, hàm SUM dùng để làm gì?

 1. Tính giá trị trung bình trong các vùng được chọn
 2. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn
 3. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được chọn
 4. Tính tổng các giá trị số trong vùng được chọn

Answer: Tính tổng các giá trị số trong vùng được chọn

Trong Microsoft Excel 2010, để ẩn cột ta thực hiện:

 1. View\format\Hide & Unhide\Hide columns
 2. Data\format\Hide & Unhide\Hide columns
 3. Home\format\Hide & Unhide\Hide columns
 4. Fomulas\format\Hide & Unhide\Hide columns

Answer: Home\format\Hide & Unhide\Hide columns

Khi khởi động máy tính, phần mềm nào sau đây sẽ được thực hiện trước?

 1. Hệ điều hành
 2. Phần mềm Microsoft Office
 3. Phần mềm gõ tiếng Việt
 4. Chương trình diệt virus máy tính

Answer: Hệ điều hành

Phát biểu nào sau đây đúng nhất cho khái niệm về biểu tượng Shortcut trong Windows?

 1. Là biểu tượng của thư mục chứa virus
 2. Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer
 3. Là chương trình được cài đặt trên máy tính
 4. Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng

Answer: Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng

Link download:

lt 2019-ban day du

Nguồn;

Justin Phạm

Đọc nhiều tuần qua: