Ảnh hài : Tiểu bạch hổ 2 tháng tủi ở sở thú Ấn Độ

Ảnh hài : Tiểu bạch hổ 2 tháng tủi ở sở thú Ấn Độ. Tiểu bạch hổ 2 tháng tủi ở sở thú Ấn Độ nhe hàm răng sữa gầm gừ khách tham quan mà hỏng ai sợ, buồn quá chạy lại mách mẹ.

Nguồn : Lạc thú

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: