Vietcombank tuyển dụng giao dịch viên hạn nộp từ 28/03/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020

Vietcombank tuyển dụng giao dịch viên hạn nộp từ 28/03/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020.

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Vietcombank tuyển dụng giao dịch viên hạn nộp từ 28/03/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020
Vietcombank tuyển dụng giao dịch viên hạn nộp từ 28/03/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020

* Thời gian: Từ ngày 28/03/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020 hoặc đến khi tuyển dụng đủ.

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN:

1. Trình độ học vấn và trường đào tạo:

– Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập, dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.

Ghi chú:

+ VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm;

+ Trình độ Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.

2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN:

Nộp đơn tại đây : https://tuyendung.vietcombank.com.vn/Views/NewsWork/Work.aspx?id=760

Đọc nhiều tuần qua: