Một số điều cần lưu ý trong quá trình học tập môn Nguyên lý kế toán

một số điều cần lưu ý trong quá trình học tập môn Nguyên lý kế toán, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!
Các nội dung cần chú ý trong môn Nguyên lý kế toán:

– Phần lý thuyết:

+ Các khái niệm kế toán: kỳ kế toán, thước đo tiền tệ, tài khoản kế toán, ghi đơn, ghi kép,…
+ Các nguyên tắc kế toán: Nguyên tắc giá gốc – Nguyên tắc giá thị trường, Nguyên tắc thận trọng, Nguyên tắc nhất quán, Nguyên tắc kế toán tiền – Nguyên tắc kế toán dồn tích, Nguyên tắc phù hợp,…
+ Các yếu tố trên Báo cáo tài chính.
+ Nắm được tên các tài khoản.
+ Các phương pháp tính giá: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước (LIFO), Bình quân gia quyền, thực tế đích danh.
+ Cách xác định kết quả kinh doanh bằng 2pp: phương pháp Thu nhập – Chi phí và phương pháp so sánh Vốn chủ sở hữu.
+ Sổ kế toán: học trình tự ghi sổ của các hình thức sổ, cách lập các loại sổ sách, cách đọc thông tin trên các sổ.
+ Các phương pháp chữa sổ.

– Phần bài tập:

Các bài tập tham khảo trong sách bài tập môn Nguyên lý kế toán.
+ Các bài tập về các nguyên tắc kế toán.
+ Các bài tập về xác định kết quả kinh doanh bằng 2 phương pháp.
+ Các bài tập về các phương pháp tính giá (tính trị giá xuất kho, trị giá tồn kho, đơn giá nhập kho, đơn giá xuất kho…)
+ Cách định khoản các nghiệp vụ.
+ Cách lập các sổ sách kế toán và đọc thông tin trên các sổ được trích lược 1 số dữ liệu.
+ Cách chữa sổ trên sơ đồ chữ T và chữa sổ bằng bút toán.
+ Biết cách định khoản vững các nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp (ví dụ bút toán bán hàng, bút toán kết chuyển, bút toán trích trước chi phí, bút toán phân bổ…)
Chú ý: Nội dung quan trọng nhất cần nắm vững trong môn học này là các nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ kế toán.
– Phương pháp học: Nguyên lý kế toán là một môn học ko quá khó, nội dung kiến thức học tương đối ít so với các môn học khác cùng 4 tín chỉ. Trong quá trình học các bạn nên hiểu rõ bản chất, học kĩ lý thuyết rồi mới đến bài tập, tránh tình trạng làm vài ví dụ mà bỏ qua lý thuyết nhé!

Đọc nhiều tuần qua: