Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức kế toán năm 2020 hạn nộp hồ sơ 08/05/2020

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức kế toán năm 2020. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức kế toán năm 2020 hạn nộp hồ sơ 08/05/2020
Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức kế toán năm 2020 hạn nộp hồ sơ 08/05/2020
Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
 
1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
 
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
 
– Thời gian: kể từ ngày 09/04/2020 đến hết ngày 08/05/2020
 
– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 
*****Chi tiết cụ thể như sau: 
Nguồn : soytehaiphong.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: