Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng 4 công chức hành chính tổng hợp… năm 2020

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng 4 công chức hành chính tổng hợp… năm 2020. Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể:

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng 4 công chức hành chính tổng hợp... năm 2020
Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng 4 công chức hành chính tổng hợp… năm 2020

Số lượng: 04 chỉ tiêu, gồm:

– Vị trí việc làm công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm quản lý công nghiệp: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm thanh tra: 01 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 23/6/2020, trong giờ hành chính

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương, số 366/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083855255.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: congthuongthainguyen.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: