Những mã lỗi trên máy photocopy Bizhub và cách khắc phục

Những mã lỗi trên máy photocopy Bizhub và cách khắc phục.  Cũng như những thiết bị điện tử khác máy in,máy photo thường xuyên xảy ra các lỗi về bản in trong quá trình photo in ấn. Bài viết này mình sẽ tổng hợp các mã lỗi trên máy photocopy Bizhub cũng như cách khắc phục chúng nhanh và hiệu quả nhất. nhé.

Những mã lỗi trên máy photocopy Bizhub và cách khắc phục
Những mã lỗi trên máy photocopy Bizhub và cách khắc phục
 

Miêu tả

Phương thuốc

C0001

LCT Truyền Failure
– Do một sự cố phần mềm, vv, thời gian trên các định thời giám sát đã chạy ra ngoài và một thiết lập lại được thực hiện.

 

C0202

Khay 1 Thang Failure
– Các Lift-Up Sensor là không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua sau khi bài báo nâng lên hoạt động cho ngăn kéo đã bắt đầu.

1 Kiểm tra động cơ và cảm biến kết nối cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các kết nối của mỗi động cơ cho các khớp nối ổ đĩa thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra các kết nối PU1 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 PC6 I / O kiểm tra. 5 PC12 I / O kiểm tra. 6 PC114-PF I / O kiểm tra. 7 PC123-PF I / O kiểm tra. 8 M7 kiểm tra hoạt động. 9 M8 kiểm tra hoạt động. 10 M124-PF kiểm tra hoạt động. 11 M125-PF kiểm tra hoạt động. 12 Thay đổi PWB-A. 13 Thay đổi PWB-C2. 14 Thay đổi PU1.

C0204

Tray 2 Thang Failure
– Các Lift-Up Sensor là không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua sau khi bài báo nâng lên hoạt động cho ngăn kéo đã bắt đầu.

1 Kiểm tra động cơ và cảm biến kết nối cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các kết nối của mỗi động cơ cho các khớp nối ổ đĩa thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra các kết nối PU1 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 PC6 I / O kiểm tra. 5 PC12 I / O kiểm tra. 6 PC114-PF I / O kiểm tra. 7 PC123-PF I / O kiểm tra. 8 M7 kiểm tra hoạt động. 9 M8 kiểm tra hoạt động. 10 M124-PF kiểm tra hoạt động. 11 M125-PF kiểm tra hoạt động. 12 Thay đổi PWB-A. 13 Thay đổi PWB-C2. 14 Thay đổi PU1.

C0206

Khay 3 Thang Failure
– Các Lift-Up Sensor là không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua sau khi bài báo nâng lên hoạt động cho ngăn kéo đã bắt đầu.

1 Kiểm tra động cơ và cảm biến kết nối cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các kết nối của mỗi động cơ cho các khớp nối ổ đĩa thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra các kết nối PU1 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 PC6 I / O kiểm tra. 5 PC12 I / O kiểm tra. 6 PC114-PF I / O kiểm tra. 7 PC123-PF I / O kiểm tra. 8 M7 kiểm tra hoạt động. 9 M8 kiểm tra hoạt động. 10 M124-PF kiểm tra hoạt động. 11 M125-PF kiểm tra hoạt động. 12 Thay đổi PWB-A. 13 Thay đổi PWB-C2. 14 Thay đổi PU1.

C0208

Tray 4 Thang Failure
– Các Lift-Up Sensor là không bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua sau khi bài báo nâng lên hoạt động cho ngăn kéo đã bắt đầu.

1 Kiểm tra động cơ và cảm biến kết nối cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các kết nối của mỗi động cơ cho các khớp nối ổ đĩa thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra các kết nối PU1 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 PC6 I / O kiểm tra. 5 PC12 I / O kiểm tra. 6 PC114-PF I / O kiểm tra. 7 PC123-PF I / O kiểm tra. 8 M7 kiểm tra hoạt động. 9 M8 kiểm tra hoạt động. 10 M124-PF kiểm tra hoạt động. 11 M125-PF kiểm tra hoạt động. 12 Thay đổi PWB-A. 13 Thay đổi PWB-C2. 14 Thay đổi PU1.

C0209

LCT Thang tô Failure
– Các thang máy động cơ xung Sensor (PC10-LCT) không thể phát hiện cả hai cạnh của H / L ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua trong khi Thang Motor (M5-LCT) được chuyển sau / phía trước (tăng / giảm).

 

C0211

Bypass nâng hạ Chuyển động Failure
– Bộ cảm biến Bypass Lift (PC29) không bị chặn hoặc bị chặn ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua sau khi Bypass Pick-Up Solenoid (SL3) là năng lượng sau khi báo thức ăn hoạt động cất lên dẫn đã bắt đầu.

1. Kiểm tra các kết nối SL3 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Kiểm tra vị trí cam .. 3 PC29 I / O kiểm tra PWB-A. 4 SL3 kiểm tra hoạt động. 5 Đổi PWB-A.

C0212

LCT nhả Failure
– Xem PC-407 sevice dẫn

 

C0213

LCT phím Shift Cổng Trục trặc
– Xem PC-407 sevice dẫn

 

C0214

LCT Chuyển Failure
– Xem PC-407 sevice dẫn

 

C0215

LCT phím Shift động cơ trục trặc
– Xem PC-407 sevice dẫn

 

C0701

Manual Kích Giấy Detection Adjustment Failure
– Giá trị quyền kiểm soát của các tay Kích Giấy phát hiện đơn vị không nằm trong phạm vi chỉ định khi có sự điều chỉnh bằng tay khổ giấy phát hiện.

1. Kiểm tra các kết nối VR1 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Điều chỉnh lại VR1. 3 Thay thế VR1. 4 Thay đổi PWB-A.

C1080

Lựa chọn Exit Truyền Failure
– Trạng thái kết nối của một lựa chọn hoàn thiện được thay đổi sau khi máy photocopy đã được bật.

1 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Kiểm tra PWB-A FN và PWB-A cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Thay đổi PWB-A FN. 4 Thay đổi PWB-A.

C1183

Thang máy động cơ Ascent / Descent thất bại ổ
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C1190

Hiệu chỉnh tấm 1 thất bại ổ
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C1191

Hiệu chỉnh tấm 2 thất bại ổ
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11A0

Giấy-Lifter thất bại ổ

 

C11A1

Thoát khỏi lăn áp / rút lại thất bại
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11A2

Saddle Exit lăn áp / rút lại thất bại
-Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11A3

Shutter thất bại ổ
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11A4

Saddle Exit tô Failure
– Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11A5

Saddle In & Out Hướng dẫn cơ thất bại
– – Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11A6

Saddle Layable Hướng dẫn Motor Drive Failure
– Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11B0

Staple Unit CD thất bại ổ
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11B2

Staple thất bại ổ
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11B5

Saddle Staple 1 thất bại ổ
– Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11B6

Saddle Staple 2 thất bại ổ
– Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11C0

Cú đấm Cam tô Unit Failure
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

C11D0

Nhăn Motor Drive Failure
– Xem SD-507 dịch vụ hướng dẫn.

 

C2211

IU tô Failure
– Các tín hiệu IU tô Khóa mà vẫn còn để H cho một khoảng thời gian trong khi IU Motor đang quay.
– Các tín hiệu IU tô Khóa mà vẫn còn để L cho một khoảng thời gian trong khi IU tô vẫn dừng lại.

1. Kiểm tra các kết nối M2 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Kiểm tra M2 cho các khớp nối ổ đĩa thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra PWB-A kết nối cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 M2 kiểm tra hoạt động PWB-A PJ28A-11 (REM) M-4 5 Thay đổi PWB-A. 6 Thay đổi PU1.

C2351

Toner hút Fan tô Failure
– Các tín hiệu Toner hút Fan tô Khóa mà vẫn còn để H cho một khoảng thời gian trong khi Toner hút Fan Motor đang quay.
– Các tín hiệu Toner hút Fan tô Khóa mà vẫn còn để L cho một khoảng thời gian trong khi Toner hút Fan tô vẫn dừng lại.

1. Kiểm tra các đầu nối M11 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Kiểm tra các fan hâm mộ có thể cho tình trạng quá tải, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra PWB-A kết nối cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 M11 kiểm tra hoạt động PWB-A PJ5A-13 (REM) D-14 5 Đổi PWB-A. 6 Thay đổi PU1.

C2431

IU Fuse Thổi Failure
– Các cầu chì không được thổi ngay cả sau khi mất hiệu lực của một thời gian nhất định của thời gian.

1. Kiểm tra các kết nối UN2 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Di chuyển các đơn vị phát triển từ IU, và sau đó thay thế UN2. 3 Run F8. 4 Thay đổi PWB-A. 5 Đổi PU1N.

C2557

ATDC Sensor Failure
– Giá trị năng quét của các cảm biến ATDC là ít hơn 7% trong khi IU Motor đang quay.
– Giá trị năng quét của các cảm biến ATDC là hơn 19% trong khi IU Motor đang quay.

1. Kiểm tra các kết nối UN2 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Di chuyển các đơn vị phát triển từ IU, và sau đó thay thế UN2. 3 Run F8. 4 Thay đổi PWB-A. 5 Đổi PU1N.

C255C

ATDC Failure Adjustment
– Việc điều chỉnh điện áp điều khiển ATDC không thể được hoàn thành trong khoảng thời gian khi chức năng F8 được chạy.
– Các điện áp điều khiển ATDC đã không nằm trong phạm vi 5,39 V đến 8.15 V đến khi chức năng F8 được chạy.

1. Kiểm tra các kết nối UN2 cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 2 Di chuyển các đơn vị phát triển từ IU, và sau đó thay thế UN2. 3 Run F8. 4 Thay đổi PWB-A. 5 Đổi PU1N.

C2654

EEPROM Failure
– An EEPROM mà không có dữ liệu ban đầu được viết được phát hiện

1 Ngắt kết nối và sau đó kết nối dây nguồn. Taét Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Kiểm tra EEPROM vào Ban kiểm soát cơ khí dùng cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Thay đổi PWB-A. 4 Thay đổi EEPROM.

C2702

Bất thường truyền được ảnh Voltage
– Các điện áp chuyển hình ảnh vượt quá 100 V cho các khoảng thời gian trong khi IU tô vẫn dừng lại.

1. Kiểm tra các cài đặt của Roller Transfer. 2 Thay đổi HV1

C3451

Nung chảy Warm-Up Failure (Main)
– Các Thermistor Fusing lăn không phát hiện nhiệt độ yêu cầu trong vòng 30 giây. sau một chu kỳ hâm lại đã bắt đầu; Do đó, các máy photocopy không hoàn thành chu trình khởi động.
– Nhiệt độ của Fusing Rollers không đến mức cần thiết ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua trong một chu kỳ khởi động.

1 Kiểm tra xem H1 đến trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 2 Kiểm tra rằng H2 nói trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 3 Kiểm tra các cài đặt của TH1 và TH2, và chính xác hay sạch khi cần thiết. 4 Kiểm tra hoạt động của TH1. Di CN80 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN80-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 5 Kiểm tra hoạt động của các TH2. Di CN81 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN81-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 6 Kiểm tra tính liên tục của H1. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 7 Kiểm tra tính liên tục của H2. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 8 Đổi PU1. 9 Thay đổi PWB-A.

C3452

Nung chảy Warm-Up Failure (Sub)
– Các Fusing lăn Sub Thermistor không phát hiện nhiệt độ yêu cầu trong vòng 30 giây. sau một chu kỳ khởi động đã bắt đầu; Do đó, các máy photocopy không hoàn thành chu trình khởi động.
– Nhiệt độ của Fusing Rollers không đến mức cần thiết ngay cả sau khi khoảng thời gian đã trôi qua trong một chu kỳ khởi động.

1 Kiểm tra xem H1 đến trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 2 Kiểm tra rằng H2 nói trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 3 Kiểm tra các cài đặt của TH1 và TH2, và chính xác hay sạch khi cần thiết. 4 Kiểm tra hoạt động của TH1. Di CN80 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN80-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 5 Kiểm tra hoạt động của các TH2. Di CN81 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN81-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 6 Kiểm tra tính liên tục của H1. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 7 Kiểm tra tính liên tục của H2. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 8 Đổi PU1. 9 Thay đổi PWB-A.

C3751

Nhiệt độ cao Fuser Failure (Main)
– Các Thermistor Fusing lăn và lăn keo Sub Thermistor được phát hiện là ở nhiệt độ trên 240 ° C khi Switch điện chính được thiết lập để ON.

1 Kiểm tra xem H1 đến trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 2 Kiểm tra rằng H2 nói trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 3 Kiểm tra các cài đặt của TH1 và TH2, và chính xác hay sạch khi cần thiết. 4 Kiểm tra hoạt động của TH1. Di CN80 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN80-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 5 Kiểm tra hoạt động của các TH2. Di CN81 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN81-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 6 Kiểm tra tính liên tục của H1. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 7 Kiểm tra tính liên tục của H2. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 8 Đổi PU1. 9 Thay đổi PWB-A.

C3752

Nhiệt độ cao Fuser Failure (Sub)
– Các Thermistor Fusing lăn và lăn keo Sub Thermistor được phát hiện là ở nhiệt độ trên 240 ° C khi Switch điện chính được thiết lập để ON.

1 Kiểm tra xem H1 đến trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 2 Kiểm tra rằng H2 nói trên khi Power Switch chính được thiết lập để ON, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 3 Kiểm tra các cài đặt của TH1 và TH2, và chính xác hay sạch khi cần thiết. 4 Kiểm tra hoạt động của TH1. Di CN80 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN80-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 5 Kiểm tra hoạt động của các TH2. Di CN81 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN81-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 6 Kiểm tra tính liên tục của H1. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 7 Kiểm tra tính liên tục của H2. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 8 Đổi PU1. 9 Thay đổi PWB-A.

C3851

Nhiệt độ thấp Fuser Failure (Main)
– Các Thermistor Fusing lăn và lăn keo Sub Thermistor được phát hiện là ở nhiệt độ dưới 105 ° C trong chế độ chờ.
– Các Thermistor Fusing lăn và lăn keo Sub Thermistor được phát hiện là ở nhiệt độ dưới 105 ° C trong khi in.

1 Kiểm tra xem H1 đến trên khi phải Side cửa được mở ra, sau đó đóng cửa, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 2 Kiểm tra rằng H2 nói trên khi phải Side cửa được mở ra, sau đó đóng cửa, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 3 Kiểm tra các cài đặt của TH1 và TH2, và chính xác hay sạch khi cần thiết. 4 Kiểm tra hoạt động của TH1. Di CN80 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN80-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 5 Kiểm tra hoạt động của các TH2. Di CN81 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN81-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 6 Kiểm tra tính liên tục của H1. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 7 Kiểm tra tính liên tục của H2. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 8 Đổi PU1. 9 Thay đổi PWB-A.

C3852

Nhiệt độ thấp Fuser Failure (Sub)
– Các Thermistor Fusing lăn và lăn keo Sub Thermistor được phát hiện là ở nhiệt độ dưới 105 ° C trong chế độ chờ.
– Các Thermistor Fusing lăn và lăn keo Sub Thermistor được phát hiện là ở nhiệt độ dưới 105 ° C trong khi in.

1 Kiểm tra xem H1 đến trên khi phải Side cửa được mở ra, sau đó đóng cửa, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 2 Kiểm tra rằng H2 nói trên khi phải Side cửa được mở ra, sau đó đóng cửa, và chính xác hoặc thay thế khi cần thiết. 3 Kiểm tra các cài đặt của TH1 và TH2, và chính xác hay sạch khi cần thiết. 4 Kiểm tra hoạt động của TH1. Di CN80 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN80-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 5 Kiểm tra hoạt động của các TH2. Di CN81 (4P), và sau đó kiểm tra xem các kháng qua CN81-2 và -3 trên Thermistor là vô cùng. 6 Kiểm tra tính liên tục của H1. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 7 Kiểm tra tính liên tục của H2. Sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. 8 Đổi PU1. 9 Thay đổi PWB-A.

C4001

Main Failure Communication cơ thể
Truyền thông với Ban kiểm soát và Ban Cơ MFBS / MFBS2 Ban thất bại.

1. Kiểm tra các kết nối MFBS / MFBS2 cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra PWB-A kết nối cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra cáp phẳng giữa MFBS / MFBS2 và PWB-A cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 4 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 5 Đổi MFBS / MFBS2. 6 Thay đổi PWB-A.

C4002

Không HSYNC Detection
– Không SOS cạnh rơi được phát hiện trong khoảng thời gian nhất định sau khi phát xạ laser bắt đầu khi các Polygon Motor đang quay.
– Không SOS cạnh rơi được phát hiện trong khi VIA vẫn ON.

1 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Kiểm tra PH và các đầu nối PWB-A cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Thay đổi PH. 4 Thay đổi PWB-A.

C4101

Polygon tô Failure
– Các tín hiệu Polygon tô Khóa không thể được phát hiện trong khoảng thời gian sau khi Polygon Motor đang tràn đầy sinh lực. (Lỗi phát hiện bắt đầu)
– Không First Khóa tín hiệu được phát hiện trong giai đoạn thứ hai bắt đầu 1- 1 giây sau khi một tín hiệu đầu tiên Lock. (Khóa Lỗi phát hiện tín hiệu)
– Các tín hiệu Polygon tô Khóa không thể được phát hiện sau khoảng thời gian đã trôi qua trong khi Polygon Motor đang quay. (Out-of-thời gian phát hiện ổ khóa)
– Các tín hiệu Polygon tô Lock được thiết lập để ON cho dài hơn khoảng thời gian trong khi các Polygon tô vẫn dừng lại. (Phát hiện khóa bất thường)

1. Kiểm tra các kết nối PH cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Thay đổi PH. 3 Thay đổi PWB-A.

C4721

Main Body G / A Thông Failure
– Truyền thông với các cổng mảng để mở rộng I / O (IC gắn trên Ban kiểm soát Cơ) thất bại.

1 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Kiểm tra mỗi bảng điều khiển và PWB-A cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Thay đổi PWB-A.

C5102

Chính cơ thất bại
– Tín hiệu Giao thông vận tải cơ Khóa mà vẫn còn để H cho một khoảng thời gian trong khi động cơ Giao thông vận tải đang quay.

1. Kiểm tra các kết nối M1 cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra M1 cho các khớp nối ổ đĩa thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Kiểm tra PWB-A kết nối cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 4 M1 hoạt động kiểm tra PWB-A PJ28A-4 (REM) M-4 5 Thay đổi PWB-A. 6 Thay đổi PU1.

C5351

Nguồn cung cấp quạt làm mát động cơ Failure
– The Power Supply Cooling Fan tín hiệu động cơ Khóa mà vẫn còn để H cho một khoảng thời gian trong khi cung cấp điện Quạt làm mát động cơ đang quay.
– The Power Supply Cooling Fan tín hiệu động cơ Khóa mà vẫn còn để L cho một khoảng thời gian trong khi cung cấp điện Quạt làm mát động cơ vẫn dừng lại.

1. Kiểm tra các kết nối M4 cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các fan hâm mộ có thể cho tình trạng quá tải, và sửa chữa khi cần thiết. 3 M4 kiểm tra hoạt động PWB-A PJ33A-1 (REM) D-5 4 Change PU1.

C5352

Quạt làm mát động cơ Failure
– Các tín hiệu Cooling Fan tô Khóa mà vẫn còn để H cho một khoảng thời gian trong khi các Fan làm mát động cơ đang quay.
– Các tín hiệu Cooling Fan tô Khóa mà vẫn còn để L cho một khoảng thời gian trong khi các Fan làm mát động cơ vẫn dừng lại

1. Kiểm tra các kết nối M5 cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các fan hâm mộ có thể cho tình trạng quá tải, và sửa chữa khi cần thiết. 3 M5 kiểm tra hoạt động. 4 Thay đổi PWB-A.

C5353

IU Cooling Fan tô Failure
– Các IU làm mát tín hiệu Fan tô Khóa mà vẫn còn để H cho một khoảng thời gian trong khi IU Cooling Fan Motor đang quay.
– Các IU làm mát tín hiệu Fan tô Khóa mà vẫn còn để L cho một khoảng thời gian trong khi IU Cooling Fan tô vẫn dừng lại.

1. Kiểm tra các kết nối M6 cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 2 Kiểm tra các fan hâm mộ có thể cho tình trạng quá tải, và sửa chữa khi cần thiết. 3 M6 kiểm tra hoạt động. 4 Thay đổi PWB-A.

C7001

Lỗi kết nối động cơ
– Hệ thống không thành công trong việc kiểm tra kết nối động cơ ban đầu khi chuyển mạch điện được bật ON.
– Hệ thống này đã thành công trong việc kiểm tra kết nối ban đầu khi Switch Power đã được bật ON; sau đó nó bị lỗi trong kiểm tra lại kết nối ban đầu thông qua việc thực hiện một phần mềm thiết lập lại khi một lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động thông tin liên lạc.

1. Kiểm tra các kết nối giữa Ban kiểm soát và Cơ BCRS Board. 2 Thiết lập lại các sự cố và tắt hoặc khởi Switch Power. 3 Thay đổi BCRS. 4 Thay đổi PWB-A.

C8301

ADF Fan tô Failure
– Xem DF-620 dịch vụ hướng dẫn.

 

C9701

Tài liệu ADF Điều chỉnh Kích Failure
– Xem DF-620 dịch vụ hướng dẫn.

 

CA052

MIO Device Failure
– Các thiết bị MIO không hoạt động đúng

1 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Kiểm tra các kết nối BCRS cho kết nối thích hợp, và sửa chữa khi cần thiết. 3 Thay đổi BCRS.

CC153

Flash ROM Failure
– Các dữ liệu Flash ROM đã được xác định là bị lỗi khi các đơn vị đã được bật.

1 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Các dữ liệu firmware được ghi đè. 3 Thay đổi PWB-A.

CC155

Lựa chọn Exit Flash ROM Failure
– Xem FS-530 / PU-501 / OT-602 dịch vụ hướng dẫn.

 

CD004

HDD lỗi
– Khi lỗi xảy ra trong quá trình xóa dữ liệu HDD.

1 TẮT Power Switch chính, chờ 10 giây. hoặc nhiều hơn, và bật ON the Power Switch chính. 2 Kiểm tra kết nối theHard đĩa dùng cho kết nối thích hợp và chính xác khi cần thiết. 3 Cài đặt lại đĩa cứng. 4 Thay đổi trên đĩa cứng. 5 Đổi MFBS / MFBS2.

Đọc nhiều tuần qua: