Tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập. Ngày 01/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập
Tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Phương thức làm bài 

– Thí sinh được kiểm tra kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng đọc, viết moonn Tiếng Anh, Dạng bài trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính, mỗi câu hỏi bao gồm 04 phương an trả lời và cgur cí duy nhất 1 phương án đúng.

– Thời gian làm  bài : 30 phút (30 câu hỏi)

– Trình độ Bậc 1 (A1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam ban hành kèm theo THông tư soos/20148TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục ( Trình đô  Elementary)

Tài liệu chi tiết tải tại đây

Đọc nhiều tuần qua: