Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 82 viên chức kế toán, quản trị,… đợt I năm 2020

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 82 viên chức kế toán, quản trị,… đợt I năm 2020.

Căn cứ Công văn số 7116/UBND-THKH ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đợt I năm 2020);
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 82 viên chức kế toán, quản trị,... đợt I năm 2020
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 82 viên chức kế toán, quản trị,… đợt I năm 2020
 
Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SLĐTBXH ngày 24/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Sở LĐTBXH) về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH (đợt I năm 2020);
 
Căn cứ Công văn số 1156/SNV-CCVC ngày 09/6/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đợt I năm 2020) và Công văn số 1392/SNV-CCVC ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ về việc phúc đáp Công văn số 1665/SLĐTBXH-VP ngày 19/6/2020 của Sở LĐTBXH;
 
Căn cứ Phương án số 02/PA-SLĐTBXH ngày 07/7/2020 của Sở LĐTBXH về việc tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH (đợt I năm 2020);
 
Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH (đợt I năm 2020) như sau:
 
1. Số lượng cần tuyển dụng: 82 chỉ tiêu.
 
2. Đơn vị, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng
 
2.1. Trung tâm Bảo trợ xã hội: 47 người.
 
– 20 người tại vị trí việc làm Chăm sóc trực tiếp đối tượng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng, Dược.
 
– 08 người tại vị trí việc làm Y tế, điều dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật viên xét nghiệm.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Tâm lý: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Tâm lý, Xã hội học, Công tác xã hội.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Công tác xã hội: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xã hội học, Công tác xã hội.
 
– 11 người tại vị trí việc làm Chăm sóc dinh dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Dạy nghề: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Xây dựng.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Quản trị: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị văn phòng, Luật, Điện, Xây dựng, Kế toán.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 
2.2. Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2: 10 người.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Chăm sóc trực tiếp đối tượng: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng, Dược.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Công tác xã hội: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xã hội học, Công tác xã hội.
 
– 03 người tại vị trí việc làm Chăm sóc dinh dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Quản trị: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị văn phòng, Luật, Điện, Xây dựng, Kế toán.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp và có chứng chỉ văn thư, lưu trữ.
 
2.3. Trung tâm Điều dưỡng người có công: 16 người.
 
– 03 người tại vị trí việc làm Y tế, điều dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật viên xét nghiệm.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Chăm sóc dinh dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp.
 
– 04 người tại vị trí việc làm Công tác xã hội: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xã hội học, Công tác xã hội.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Xây dựng.
 
– 03 người tại vị trí việc làm Quản trị: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị văn phòng, Luật, Điện, Xây dựng, Kế toán.
 
– 02 người tại vị trí việc làm Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán.
 
2.4. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2: 04 người.
 
– 01 người tại vị trí việc làm Quản lý học viên: Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Xã hội học, Công tác xã hội.
 
– 03 người tại vị trí việc làm Y tế, điều dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật viên xét nghiệm.
 
2.5. Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi: 01 người tại vị trí việc làm Y tế, điều dưỡng: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật viên xét nghiệm.
 
2.6. Trường Trung cấp nghề Miền núi: 01 người tại vị trí việc làm giáo viên dạy nghề cơ khí: Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ hàn.
 
2.7. Trung tâm Dịch vụ việc làm: 01 người tại vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Xây dựng.
 
2.8. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công: 01 người tại vị trí việc làm Hành chính tổng hợp: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Xây dựng.
 
2.9. Cơ quan Sở: 01 người tại vị trí việc làm Theo dõi công tác giảm nghèo bền vững Chương trình 30a: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
 
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng viên chức
 
3.1. Đối tượng đăng ký dự tuyển dụng viên chức
 
Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:
 
– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
 
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng.
 
Trình độ đào tạo
 
+ Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (viên chức hạng IV), có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (viên chức hạng III) đúng ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng theo quy định tại mục 2 của Thông báo này.
 
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (viên chức hạng IV), có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (viên chức hạng III) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.
 
+ Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/T-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
(Sở LĐTBXH căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để thực hiện việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho thí sinh đăng ký dự tuyển).
 
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
 
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Sở LĐTBXH xác định tại Phụ lục số 01 kèm theo Phương án số 02/PA-SLĐTBXH ngày 07/7/2020 của Sở LĐTBXH về việc tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH (đợt I năm 2020), không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.
 
3.2. Những thí sinh sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
 
– Không cư trú tại Việt Nam.
 
– Mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
 
Đồng hồ treo tường trang trí có nhiệt kế DZ809D
1.084.000đ
iplaza.vn
 
Đồng hồ treo tường trang trí Z8077T mẫu 2018
2.240.000đ
iplaza.vn
4. Về phương thức tuyển dụng
 
Thực hiện việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 
Trong đó, ưu tiên xét tuyển cho những người đang là lao động hợp đồng có quỹ lương theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng lao động. Đối với những người chưa đủ thời gian 03 năm thì trong thời gian làm lao động hợp đồng có quỹ lương được thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
5. Nội dung xét tuyển viên chức
 
5.1. Vòng 1: Kiểm tra kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 
5.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 
– Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Kiến thức chung về pháp luật là 30 điểm, chuyên môn là 60 điểm và kỹ năng giao tiếp, ứng xử là 10 điểm.
 
– Thời gian phỏng vấn: 30 phút.
 
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 
– Nội dung phỏng vấn
 
+ Kiến thức chung về pháp luật: Luật Viên chức năm 2010, Luật Khám, chữa bệnh năm 2009, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Việc làm năm 2013, Luật Kế toán năm 2015, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống ma túy năm 2008, Luật Lưu trữ năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nơi thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển; chức trách, nhiệm vụ của viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển và kiến thức hiểu biết về kinh tế – xã hội có liên quan.
 
+ Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ: Nội dung câu hỏi chuyên môn được chuẩn bị phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức Sở quy định.
 
6. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
 
Mỗi thí sinh nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển (bản chính) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ hoặc tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Phương án số 02/PA-SLĐTBXH ngày 07/7/2020 của Sở LĐTBXH được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (tại địa chỉ truy cập http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn).
 
7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
 
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, kể từ ngày 09/7/2020 đến 17 giờ ngày 07/8/2020 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).
 
(Thí sinh phô tô văn bằng, chứng chỉ có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có); Quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng có quỹ lương có công chứng, chứng thực, để đối chứng với nội dung ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của thí sinh).
 
– Địa điểm: Tại Cơ quan Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
 
8. Lệ phí đăng ký dự tuyển
 
Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
 
Lưu ý: Phương án về tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH (đợt I năm 2020) được niêm yết tại trụ sở Cơ quan Sở LĐTBXH và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH (địa chỉ truy cập: http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn).
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở LĐTBXH (đợt I năm 2020). Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (qua Văn phòng Sở; điện thoại liên hệ: 02373.851.023) để được giải đáp./.
 
*****Tài liệu đính kèm:
 
 
 
 
Nguồn tin: sldtbxh.thanhhoa.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: