Phân biệt chứng chỉ ngoại ngữ và chứng nhận ngoại ngữ trong thi công chức

Phân biệt chứng chỉ ngoại ngữ và chứng nhận ngoại ngữ trong thi công chức. Ngta yc trên Thông báo thi là chứng chỉ, ko phải chứng nhận. Vì chứng chỉ mới thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đc sử dụng rộng rãi cho nh mục đích, còn chứng nhận chỉ sử dụng nội bộ.

Cách đây ko lâu một b cũng có cái chứng nhận này của đại học ngoại ngữ (đại học Đà Nẵng), cũng thuộc 14 trường, khi đến hỏi thì đại học Đà Nẵng trả lời đó ko phải chứng chỉ mà là chứng nhận nội bộ thôi

Theo m tìm hiểu đc là ntnay:

1. Thường thông báo thi tuyển nhiều cquan thường yc với Việt Nam là Chứng chỉ, vì Chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, sử dụng cho nhiều mục đích, nhưng chứng nhận chỉ sử dụng phạm vi nội bộ. Do đó, nên theo yc thi và theo m, b hỏi thẳng Đại học ĐN đó có phải chứng chỉ không!?Dù ĐHĐN được phép đào tạo khung 6 bậc VN;Họ thừa khả năng trả lời bạn đúng ko.
2. Các cquan nhà nước thực hiện là theo yc chung của quy định, chứ ko phải nơi chấp nhận nơi không, cái mà ko phải chữ Chứng chỉ bằng tiếng Việt thì nó nên là “Chứng chỉ” trong tiếng Anh, nhưng nó phải là chứng chỉ nước ngoài, vd, Toeic, Toefl, Ielts…, và những cái được Bộ GDĐT thừa nhận tương đương chứng chỉ khi quy đổi sang VN
3. Dù cái trên có thể được chấp nhận hay ko, từ kno đi nộp hso từng thi 2 nơi của m, khi ngta yc là chứng chỉ để nộp thì ko nên sử dụng cái gọi là Chứng nhận, Phiếu điểm, Công nhận năng lực; Bảng điểm,…vì gây khó khăn cho việc xác định:)), năm 2020 bạn nhìn đấy, Bộ GDDT chỉ rõ, Chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đc sử dụng rộng rãi nhiều mục đích

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);