Một số đề thi công chức thuế 2016, 2019 chính thức

Một số đề thi công chức thuế 2019 chính thức, mình sẽ cập nhật và update thêm các đề thi , bạn xem đề thi thuế chính thức ở đây
 
ĐỀ THI THỬ LẦN 2(180p)
****************++++++******************
Câu1. Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định như thế nào về Quản lý rủi ro trong quản lý thuế? Theo anh chị, vì sao phải quản lý rủi ro trong quản lý thuế?
Câu 2. Luật thuế TNDN hiện hành quy định có mấy loại ưu đãi thuế? Anh chị hãy cho ví dụ minh họa từng loại. Để được hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì?
Câu 3. Luật thuế GTGT hiện hành quy định như thế về phương pháp khấu trừ thuế và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào? Theo anh/chị, quản lý tốt việc sử dụng hoá đơn trong thanh toán giao dịch hàng ngày có ý nghĩa như thế nào với quản lý thuế GTGT (khấu trừ) hiện nay?
Câu 4.
Anh A là sinh viên Học viện tài chính, tháng 9/2019 nhận bằng ra Trường (được công nhận tốt nghiệp loại xuất sắc tháng 6/2019) và xin vào Công ty nước ngoài làm việc với mức lương 30tr/tháng.
Hãy xác định Thu nhập chịu thuế, Thu nhập tính thuế (nếu có) và số thuế TNCN anh A phải nộp năm 2019, biết rằng:
+ Trong 04 năm học đại học, anh A được bố ruột là ông B (hiện 61 tuổi) vẫn đang đi làm đăng ký kê khai và tính giảm trừ là người phụ thuộc;
+ Mức đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hiện tại của anh A là 10%;
+ Từ tháng 4/2019 anh A có thu nhập từ doanh thu bán hàng online là 50tr/tháng.
+ Anh A cũng kê khai ông B và mẹ ruột là bà C (hiện 54 tuổi không có thu nhập) là người phụ thuộc của mình từ tháng 4/2019.
 
(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);