Tuyển dụng 12 viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Cục đầu tư nước ngoài năm 2020

1. Số lượng :

  • 12 chỉ tiêu

2. Hình thức :

  • Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 12/12/2020
– Địa điểm:
  • Tại phía Bắc: Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc, số 65 Văn Miếu, Hà Nội.
  • Tại miền Trung: Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung, số 103 Lê Sát, Hòa Cường Nam, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  • Tại miền Nam: Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Nam, số 298 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
 
 

Đọc nhiều tuần qua: