Ban Nội Chính Trung ương thi tuyển công chức năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng:

  •    02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng:

  • Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/12/2020 đến hết ngày 06/01/2021
– Địa điểm: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương, nhà A4, phố Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);