Tổng hợp tài liệu kiến thức chung kho bạc nhà nước 2021 (quan trọng)

Tổng hợp tài liệu kiến thức chung kho bạc nhà nước 2021 + trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án. Tổng hợp các công văn và nghị định mới nhất ôn thi kiến thức chung 2021. Các bạn nhớ học theo chương trình mới cho kĩ:

Điểm mới thay đổi trong luật cbcc

  1. Thay đổi khái niệm công chức

– Khẳng định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với “vị trí việc làm”.

– Khái niệm mới không còn đối tượng công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (tức không có công chức là lãnh đạo quản lý tại đơn vị sự nghiệp công).

  1. Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức

Theo quy định mới,  kết quả đánh giá cán bộ, công chức sẽ được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

(Quy định hiện hành không công khai, chỉ thông báo đến cán bộ được đánh giá mà thôi).

  1. Thay đổi trong phân loại công chức theo ngạch

Bổ sung thêm 01 loại công chức theo ngạch đó là “Loại đối với các ngạch công chức do Chính phủ quy định” bên cạnh công chức các loại A, B, C, D.

  1. Luật hóa quy định về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

– Trước 01/7: Luật quy định 02 hình thức là thi tuyển, xét tuyển, Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định về tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức.

– Từ 01/7: Luật quy định hình thức tiếp nhận không thông qua thi tuyển, xét tuyển, cụ thể đối với:

+ Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

+ Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 1 số chức vụ được quy định chi tiết tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (Đã được sửa đổi, bổ sung).

+ Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  1. Công chức được xét nâng ngạch

Bên cạnh việc thi nâng ngạch, kể từ 01/7/2020, công chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận thì được xét nâng ngạch công chức.

 

  1. Bổ sung một số quy định về kỷ luật cán bộ, công chức

Bổ sung quy định sau:

– Cán bộ bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

– Hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

– 04 trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức:

+ Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

+ Có hành vi vi phạm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

+ Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

– Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

– Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Môn Kiến thức Chung

Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ, công chức

Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ

Văn bản hợp nhất Luật ban hành văn bản QPPL

Nghị định 30 về Công tác văn thư

Nghị định 138 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức KBNN trực thuộc BTC

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức KBNN cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức KBNN cấp huyện

2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Luật Đầu tư công 2019

Nghị định 163/2016 của Chính phủ chi tiết Luật NSNN

Nghị định 40.2020 hướng dẫn Luật Đầu tư công

Nghị định số 24/2016 của Chính phủ

Thông tư 342/2016 của Bộ Tài chính

2.2. Vị trí Kế toán viên

Luật Kế toán 2015

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán

Nghị định 25.2017 chế độ báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 77_2017_TT-BTC_hướng dẫn chế độ kế toán

Thông tư 107.2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 133.2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 77_2017_TT-BTC_hướng dẫn chế độ kế toán

 

 

 

Điểm mới trong đề thi kho bạc 2021 chính thức

 

Ngoài ra các văn bản khác mới cập nhật:

Thông tư 26/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán  kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

 

Nghị Định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

 

Link tải tài liệu:

Link số 1:

https://drive.google.com/drive/folders/1uqQIZPppQLc-zNoBPpdquHwfG73utym8?usp=sharing

 

Link số 2:

https://drive.google.com/drive/folders/1iYr3OlCLpO0hVHTp2HE3amy_zuKuLukf

 

NGạch kế toán viên:

https://drive.google.com/drive/folders/1fxlH7rinNGI4po7fEfqHisS0-vahrw9w

 

Trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án:

Loader Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload
Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.11 MB]

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);