Các dạng câu hỏi tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành – thi tuyển công chức thuế 2020

Các dạng câu hỏi tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành – thi tuyển công chức thuế 2020

CÁC DẠNG CÂU HỎI

I.Trình bày nội dung

 

 • Nêu 10 trường hợp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng.
 • Nêu cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp sau: Bán trả góp, tiêu dùng nội bộ, đặt cược, du lịch trọn gói.
 • Nêu 8 trường hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ.
 • Trình bày các trường hợp và điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.
 • Nêu các trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc bán cho khu phi thuế quan nhưng không được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.
 • Nêu các trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Trình bày cách xác định thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu
 • Trình bày quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp Nêu quy định về xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với các trường hợp sau: Trao đổi, cho thuê tài sản, bán trả góp.
 • Nêu 10 khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Nêu cách xác định TNCT từ lãi vay…
 • Nêu cách xác định thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập từ nước ngoài.
 • Nêu 8 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN. Trình bày quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Trình bày cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Trình bày nội dung các khoản thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; trúng thưởng; chuyển nhượng vốn.
 • Thế nào là giảm trừ gia cảnh? Nêu quy định về giảm trừ gia cảnh.
 • Nêu 8 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 • Nêu 8 khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ không tính vào TNCT thuế TNCN.

 

 • Trình bày nghĩa vụ của NNT theo Luật Quản lý thuế
 • Theo Luật Quản lý thuế, NNT có những quyền gì?
 • Theo Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế có những quyền gì?
 • Nêu nguyên tắc chung về khai thuế và khái quát thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 • Nêu các trường hợp bị ấn định thuế
 • Nêu các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo Luật Quản lý thuế.
 • Nêu các trường hợp được xóa nợ thuế, xóa tiền phạt thuế theo Luật Quản lý thuế.
 • Nội dung quản lý thuế?
 • Nêu quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trong Luật Quản lý thuế.
 • Các hành vi bị cấm trong quản lý thuế?
 • Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế?
 • Các trường hợp hoàn thuế theo Luật quản lý thuế?
 • Nguyên tắc kê khai thuế đối với người nộp thuế có giao dịch liên kết?
 • Nêu các trường hợp khoanh tiền thuế nợ. Nêu khái quát các hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.
 • Các hình thức xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế?
 • Nêu các quy định pháp luật mới về kê khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
 • Nêu những điểm mới chủ yếu về thanh tra, kiểm tra thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
 • Nêu những điểm mới chủ yếu về quản lý hóa đơn theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nêu điểm mới về QLT đối với TMĐT theo Luật QLT số 38/2019/QH14

 

II.Trình bày và cho ví dụ minh họa

 • Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu. Cho ví dụ minh họa.
 • Nêu 6 trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Cho ví dụ minh họa.
 • Quy định kê khai, nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc như thế nào?Cho ví dụ minh họa.
 • Phân tích các điều kiện xác định chi phí được trừ. Cho ví dụ minh họa.
 • Nêu các khoản chi phí bị khống chế mức tối đa khi xác định chi phí được trừ tính thuế TNDN. Cho ví dụ minh họa.
 • Trình bày khái quát cách xác định TNCT đối với thu nhập nhận được từ nước ngoài. Cho ví dụ minh họa.
 • Nêu quy định hiện hành về kê khai, nộp thuế, quyết toán TNDN. Cho ví dụ.
 • Trình bày cách xác định thuế phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Cho ví dụ minh họa.
 • Sau khi nộp hồ sơ khai thuế, NNT có được nộp bổ sung hồ sơ khai thuế không? Cho ví dụ minh họa.
 • Nêu các loại thủ tục xác định số thuế được miễn, giảm theo Luật Quản lý thuế. Cho ví dụ minh họa.

 

III.So sánh

 • Chỉ ra các điểm khác biệt giữa phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp trên GTGT.
 • Phân biệt trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với không thuộc diện chịu thuế
 • So sánh trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế với trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
 • Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNCN
 • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN có luôn luôn bằng nhau không? Tại sao?
 • Cách xác định nghĩa vụ thuế giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có những điểm khác biệt cơ bản gì?
 • Chỉ ra những điểm khác biệt trong xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú.

 

IV.Trình bày + Suy luận bổ sung

 • Trình bày đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Ý nghĩa của thuế suất thuế GTGT 0%?
 • Trình bày các trường hợp hoàn thuế Ý nghĩa của hoàn thuế giá trị gia tăng?
 • Nêu đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT. Tại sao lại quy định ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng để áp dụng phương pháp trực tiếp?
 • Trong trường hợp nào thì cơ sở kinh doanh được kê khai, nộp thuế GTGT theo quý. Ý nghĩa của quy định này?
 • Thế nào là giảm trừ gia cảnh. Nêu khái quát quy định về giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế TNCN. Giải thích ý nghĩa của giảm trừ gia cảnh.
 • Nêu các cách thức ưu đãi thuế TNDN. Nêu ý nghĩa của việc miễn thuế
 • Nêu các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN. Nêu ý nghĩa của việc miễn thuế TNCN
 • Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế như thế nào? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế?
 • Việc khấu trừ thuế đối với khoản thu nhập từ tiền công vãng lai được quy định như thế nào? Tại sao lại quy định như vậy?
 • Giảm trừ cho đóng góp từ thiện được quy định như thế nào? Phân tích ý nghĩa của giảm trừ đóng góp từ thiện.
 • Nêu tên các biện pháp cưỡng chế nợ thuế (cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế) hiện hành theo quy định của Luật Quản lý thuế? Phân tích ý nghĩa quy định công khai tên người nộp thuế “chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn” lên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 • Tại sao biện pháp cưỡng chế nợ thuế “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” chỉ áp dụng khi không áp dụng được các biện pháp khác?
 • Phân tích ý nghĩa của quy định “Trường hợp NNT là tổ chức KD tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan QLT thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”. Theo anh/chị, CQT cần làm gì để khuyến khích NNT thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử?
 • Nêu các quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Phân tích ý nghĩa của những quy định đó. Cơ quan thuế các cấp cần làm gì để tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ, ngăn ngừa gian lận thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử?
 • Nêu khái quát các quy định về thời hạn nộp thuế. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 lại quy định kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thêm 1 tháng so với Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH12. Hãy phân tích ý nghĩa của sự thay đổi này.
 • Phân tích ý nghĩa của việc thay đổi quy định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Từ “chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính” thành “chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”.
 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định về “Khoanh nợ thuế”. Anh/chị hãy nêu nội dung và phân tích ý nghĩa của quy định về khoanh nợ thuế.
 • Hãy trình bày khái quát quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Phân tích ý nghĩa của việc triển khai mở rộng hóa đơn điện tử. Để triển khai thành công hóa đơn điện tử, cơ quan thuế các cấp cần thực hiện các giải pháp cơ bản gì?

 

V.Liên kết các sắc thuế

 • Những khoản tiền nào DN chi trả hoặc thanh toán cho cá nhân không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng vẫn phải tính vào TNCT thu nhập cá nhân?
 • Những khoản chi trả hoặc thanh toán nào được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng không phải tính vào
 • TNCT thu nhập cá nhân?
 • Những khoản thuế nào không được khấu trừ khi xác định thuế GTGT và cũng không được trừ khi xác định thuế TNDN?
 • Hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân khách quan thì xử lý khấu trừ thuế GTGT và xác định chi phí được trừ tính thuế TNDN như thế nào?

 

 •  

VI.Tình huống

 • Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, cho ví dụ minh họa “Toàn bộ chi phí tập hợp trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp đều được trừ khi tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế”.
 • Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, cho ví dụ minh họa “Toàn bộ thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hóa đơn GTGT đều được khấu trừ trong kỳ tính thuế”.
 • Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một NHTM, cán bộ thuế xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ giảm 200 trđ. Hãy cho biết những nguyên nhân về pháp luật của tình hình trên.
 • Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một cơ sở kinh doanh, cán bộ thuế loại trừ chi phí lãi vay khỏi chi phí cơ sở kinh doanh đó kê khai 150 trđ. Hãy chỉ ra những nguyên nhân về pháp lý của tình hình trên.
 • Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một DN, cán bộ thuế loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ (tiền lương; thuế, phí…) khỏi chi phí doanh nghiệp đó kê khai 300 trđ. Hãy chỉ ra những nguyên nhân về pháp lý của tình hình trên.
 • Một DN có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng tính thuế là 300 triệu đồng. Hãy cho biết, với những điều kiện nào thì trong tháng tính thuế đó doanh nghiệp này được hoàn thuế
 • Công ty cổ phần sản xuất đồ gỗ Nam Thanh vừa sản xuất bàn ghế, vừa sản xuất chân tay giả. Trong tháng tính thuế, bảng kê thuế GTGT đầu vào của công ty có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp trên hoá đơn GTGT hợp pháp là 180 triệu đồng. Hãy cho biết, việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công ty này được thực hiện như thế nào? (Biết rằng, hàng hoá, dịch vụ mua vào đều thanh toán qua ngân hàng).

 

 • Một ngân hàng thương mại có các hoạt động: Cho vay, bảo lãnh ngân hàng, chuyển tiền. Hãy cho biết thuế giá trị gia tăng đầu vào của ngân hàng này không được khấu trừ trong những trường hợp nào. Cho ví dụ minh họa.
 • Công ty cổ phần Bách Việt trong năm tính thuế TNDN có tài liệu sau về chi phí tiền lương, tiền công (hạch toán tương ứng với doanh thu tiêu thụ sản phẩm):
  • Tiền lương của Ban Giám đốc công ty: 2 tỷ đồng.
  • Tiền lương hội đồng quản trị: 3 tỷ đồng.
  • Tiền lương cán bộ, công nhân viên: 20 tỷ đồng.
  • Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: 500 triệu đồng.
  • Tiền thưởng cuối năm: 2 tỷ đồng.
  • Đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm, công ty không còn nợ lương người lao động.
  • Hãy cho biết cần thêm những điều kiện gì nữa để xác định chi phí tiền lương được trừ của công ty này. Với các giả định về điều kiện đó, hãy xác định chi phí tiền lương được trừ của công ty này trong năm tính thuế.
 • Ông Tony Phạm là Việt kiều Mỹ, đang định cư tại bang Forida, có quốc tịch Mỹ. Năm 2018, ông được công ty Mỹ cử về Việt Nam làm việc 3 đợt và có thu nhập phát sinh ở Việt Nam. Ông Tony Phạm có xuất trình cho cơ quan thuế Việt Nam các giấy tờ hợp pháp chứng minh ông đang nuôi hai con dưới 18 tuổi và yêu cầu cơ quan thuế Việt Nam cho được giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp ở Việt. Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu của ông Tony được giải quyết như thế nào là đúng pháp luật?

 

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);