Đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế – ngạch chuyên viên và KTV (vòng 2- 2016)

Đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế – ngạch chuyên viên và kiểm tra thuế miền Bắc (vòng 2- 2016) có đáp án

Đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế 

Câu 1:

Trình bày những nội dung sửa đổi, bổ sung mới về phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế?

Câu 2:

Theo quy định của Luật thuế GTGT, trình bày các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%? Ý nghĩa của thuế suất thuế GTGT 0%? Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế?

Câu 3:

Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành, anh (chị) hãy cho biết:

– Kiểm tra thuế, thanh tra thuế là gì?
– So sánh sự khác nhau cơ bản của kiểm tra thuế và thanh tra thuế?

Câu 4:

Doanh nghiệp sản xuất X nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, trong năm tính thuế có tài liệu sau: (ĐVT: 1.000.000đ)

1. Doanh thu bán sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng:
2. Chi phí SXKD phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ:

Trong đó:

– Chi nộp phạt do nộp thuế chậm:

– Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 200
– Thiệt hại vật tư do thiên tai (có hồ sơ, chứng từ theo qui định và có xác nhận của cơ quan chức năng): 500; doanh nghiệp đã tính vào chi phí 500; (biết vật tư được cơ quan bảo hiểm bồi thường 100);
– 01 chứng từ chỉ là hóa đơn GTGT có giá chưa thuế GTGT 200, doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản 80%, bằng tiền mặt 20%; giá chưa thuế GTGT của hóa đơn doanh nghiệp đã tính vào chi phí;
– 01 chứng từ chỉ là hóa đơn thường có giá thanh toán 40, doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản 60%, tiền mặt 40%, giá thanh toán của hóa đơn doanh nghiệp đã tính vào chi phí;
– Các khoản chi còn lại là hợp lý được trừ.

3. Thu nhập chịu thuế khác: 200
Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp trong năm? Biết: – Lỗ năm trước chuyển sang đúng quy định: 200;

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%;
– Doanh nghiệp trong năm không được ưu đãi miễn giảm thuế.

Đáp án đề thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Đọc nhiều tuần qua: