UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng:

  • 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng:

  • Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020
– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố, số 10 Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên.

4.Chỉ tiêu cụ thể : 

Đọc nhiều tuần qua: