Đề thi công chức thuế vòng 2 miền Bắc ngạch chuyên viên CNTT 17/01/2021

Đề thi công chức thuế vòng 2 miền Bắc ngạch chuyên viên CNTT 17/01/2021. Đây là đề thi chính thức ngạch công nghệ thông tin

Câu 1.

A) thế nào là hệ điều hành?

B) nêu chức năng của tầng vật lý

C) quy trình phát triển phần mềm linh hoạt agile là gì?

Câu 2.

Nêu cách sử dụng cài đặt bàn phím windows?

Câu 3.

Tạo table và truy vấn database?

Câu 4.

Hàm sum trong excel ?

Đáp án

Updating..

Xem thêm: 

Đề thi CNTT các năm trước

Tài liệu ôn thi chuyên viên CNTT

 

Đọc nhiều tuần qua: