Tổng cục Hải Quan tuyển dụng 2021, Thi tuyển Hải quan 2021

Tổng cục Hải Quan tuyển dụng 2021, Thi tuyển Hải quan 2021 , năm 2021 có tuyển công chức tại tổng cục không khi lâu rồi không có kì thi tuyển công chức nào ở đây.

Tổng cục hải quan tuyển dụng 2020:

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020
22/09/2020 11:00 AM -https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=29969&Category=Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20-%20Th%C3%B4ng%20c%C3%A1o
Tổng cục Hải quan thông báo:
 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020:

 
Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BTC ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2371/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2020 phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với 23 thí sinh trúng tuyển theo quy định. 
 
Tải về: Quyết định số 2371/QĐ-TCHQ​.
 

2. Kế hoạch triển khai quyết định tuyển dụng công chức:

 
– Tổng cục Hải quan ban hành quyết định tuyển dụng công chức đối với 23 thí sinh trúng tuyển nêu trên vào làm việc tại các đơn vị kể từ ngày 15/10/2020.
 
– Thí sinh trúng tuyển có mặt tại trụ sở 05 Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên vào hồi 09h00 ngày 15/10/2020 để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên đã kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV của Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020, thực hiện kê khai hồ sơ công chức và nhận quyết định tuyển dụng.
 
– Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển (nếu có) sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.
 
– Theo quy định tại điều 18, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ thì trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày 15/10/2020, các thí sinh trúng tuyển phải đến trụ sở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để thực hiện các nội dung nêu trên. Trong trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện các thủ tục nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia hạn gửi đơn vị xem xét trước thời điểm 01 (một) tháng kể trên kết thúc. Thời gian gia hạn thêm không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn 01 (một) tháng kể trên. Quá thời hạn kể trên mà thí sinh không đến để thực hiện các nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng của thí sinh đó.
 
– Trong thời gian 02 tháng kể từ ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, xác minh văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ đối tượng ưu tiên của thí sinh trúng tuyển. Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, xử lý theo quy định đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ đối tượng ưu tiên không đúng quy định (nếu có).
 
Thông báo này thay thế cho thông báo trúng tuyển bằng văn bản của Tổng cục Hải quan./.”\
 

Tổng cục hải quan tuyển dụng 2021

11 cục hải quan triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp đội, tổ
Tổng cục Hải quan đã lựa chọn 11 đơn vị tổ chức thí điểm Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định 2389/QĐ-TCHQ (gọi tắt là Đề án 2389).
 
 
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ là cơ sở cho việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo các cấp còn lại trong ngành Hải quan. Ảnh: N.Linh
 
Cụ thể, danh sách các đơn vị được lựa chọn tổ chức thí điểm Đề án gồm các cục hải quan tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai.
 
Trong thời gian đến hết ngày 31/12/2022 (thời gian thí điểm), các đơn vị được lựa chọn nêu trên khi có nhu cầu bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương phải thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định của Đề án 2389. Mọi quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị này trong thời gian thí điểm không được thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định của Đề án 2389 đều không có hiệu lực.
 
Đối với các đơn vị chưa được lựa chọn thực hiện Đề án 2389, tiếp tục thực hiện Quyết định 1228/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp tổ, Đội thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
Các đơn vị được lựa chọn tổ chức thí điểm Đề án 2389 thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Đề án 2389 và báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 31/12/2020 và tổ chức thi tuyển ít nhất 1 lần trước ngày 1/7/2021.
 
Theo Tổng cục Hải quan việc xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố là cần thiết, xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời để tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ công chức trẻ có kiến thức, năng lực tốt, có cơ hội điều kiện phát triển và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.
 
Đây cũng là cơ sở cho việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo các cấp còn lại trong ngành Hải quan.
 
Chính vì vậy, mục tiêu của đề án là thực hiện thí điểm tuyển chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực trong chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như công tác quản lý, điều hành thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Đội thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố.
 
Việc thi tuyển này sẽ tạo động lực để công chức trong quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển trong cục hải quan tỉnh, thành phố phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo sự đổi mới trong công tác cán bộ như một trong những giải pháp nâng cao tính công khai, minh bạch trong tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Đề án cũng đưa ra các nguyên tắc thi tuyển cụ thể như: tuân thủ các quy định của Trung ương, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ trong việc thẩm định, lựa chọn nhân sự và tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo.
 
Việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Đội thuộc chi cục đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.
 
Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo về tiêu chuẩn năng lực, tiêu chuẩn chức danh và các điều kiện khác theo yêu cầu chức danh tuyển chọn… Theo Đề án, thời gian thí điểm trong giai đoạn 2020-2022.
 
Tổng cục Hải quan tuyển dụng 2021,
 
Thi công chức Hải quan 2021,
 
Hải quan Hà Nội tuyển dụng 2020,
 
Thi tuyển Hải quan 2021,
 
Tổng cục Hải quan tuyển dụng 2020,
 
Thi tuyển Hải quan 2020
 
 

Đọc nhiều tuần qua: