Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm. Samsung là một trong những tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới hiện nay, trở thành nhân viên của tập đoàn này cũng là một ước ao không nhỏ của rất nhiều người. Trở thành nhân viên của Tập đoàn, bạn sẽ được hưởng rất nhiều chế độ đãi ngộ cùng mức lương vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên, quy trình tuyển dụng rất ngặt nghèo và khó khăn. Nổi bật trong quy trình này phải kể tới vòng thi GSAT – một trong những vòng thi quan trọng khó nhằn đối với rất nhiều thí sinh. Trung bình mỗi năm Samsung tổ chức 2 lần vòng thi này, bởi vậy, hãy trang bị kiến thức thật kỹ càng về đề thi tuyển dụng GSAT vào Tập đoàn Samsung thông qua những chia sẻ dưới đâ

Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm
Tổng hợp đề thi Gsat và test IQ samsung các năm

Bài tập bổ sung

 
 
 
Logic hình

                                                                                (39+72)/(21+16) = 111/37 = 3


Số 4 nhé. Xét hình vuông thứ nhất: 12 + 19 +11 =42. 42 : (4+2) = 7. 
Hình vuông thứ 2: 5 +7 +6 =18. 18 : (1+8) =9.
Hình 3, 4 tương tự.

 

Câu 1.

               3. Hàng 1 ghép hàng 2 ra hàng 3
Câu 2.

 
 
Câu 3.

 
Câu 4.

                                                     Đúng thì 1,2,4,5 nhưng ở đây hình trái tim vẽ lệch, còn chính xác nhất là hình 2.
 
Câu 5.

                  Hình như đúng hết :))
Câu 6.
 
   7-4


Bài tập chia hình

 
 
 
 
 
 Bai tập tìm hình chiếu

 
 
 
13-1, 14-1
 
Bài tập đục lỗ, cắt giấy

 
11-5
Bài tập tìm quy luật số
 

 
15->2…16->3…17->1
 
 

 


 

 
 
Bài tập biểu đồ
 
 
 
 

 
 
Bài tập xác suất

 
 

 
 

Đề thi GSAT và IQ thi SAMSUNG Việt Nam mới nhất có hướng dẫn mẹo giải nhanh

 
Thêm chú thích
   
  
 
Link tổng hợp các dạng bài thi GSAT, IQ: CLICK


 

IQ TEST (Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi)

 
Câu 1: (1.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 2: (7.1)
Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3: (13.11)
Tìm số còn thiếu:

Câu 4: (2.3)
Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 5:(4.1)
Tìm những số còn thiếu trong các ô trống (Lưu ý mỗi câu có một nguyên tắc khác nhau):

Câu 6: (23.1)
Tìm số còn thiếu:

Câu 7: (21.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên dưới để điền vào chỗ trống:

Câu 8: (3.5)
Tìm số còn thiếu:

Câu 9: (6.1)
Điền số thích hợp vào những ô còn trống:

Câu 10: (24.3)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 11: (8.8)
Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:

Câu 12: (14.10)
Tìm số còn thiếu:

Câu 13: (16.3)
Hình nào thừa trong những hình dưới đây:

Câu 14:(5.8)
Tìm số còn thiếu trong ô trống:

Câu 15: (1.6)
Tìm những số phù hợp để thay vào dấu hỏi dưới dây:

Câu 16: (14.4)
Chọn hình phù hợp bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 17: (21.6)
Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau):

Câu 18: (3.7)
Điền số thích hợp vào ô còn trống:

Câu 19: (27.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 20: (7.7)
Điền số thích hợp vào ô trống:

 

ĐỀ THI ÔN LUYỆN IQ- Có đáp án

 

1. Hãy điền số thích hợp vào các hình tròn sao cho – Với mỗi hình tròn bất kỳ, tổng của các số trong các hình tròn được nối với nó sẽ bằng với giá trị được cho sẵn trong gợi ý.
Ví dụ:
Hãy dựa trên gợi ý này để tìm đáp án cho câu hỏi sau:
2. Tổng số tuổi của An và Tùng là 27. Tổng số tuổi của An và Trang là 38. Tổng số tuổi của Tùng và Trang là 33. Hỏi tuổi của An, Tùng và Trang lần lượt là bao nhiêu?
3. Chị gái Thư của tôi nói rằng trong 2 năm nữa tuổi của chị sẽ gấp đôi số tuổi của chị cách đây 4 năm. Hỏi chị gái Thư năm nay bao nhiêu tuổi?

4. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm:


10. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trống
Đáp án là:

11. Hãy chọn ra 3 trong số 4 hình bên dưới để tạo ra được một hình tròn hoàn hảo?
12. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm?

13. Chọn ra hình còn thiếu để điền vào chỗ trống?
Đáp án là:
14. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Đáp án là:
17. Chữ cái nào khác các chữ còn lại: AZFNE?
a. Z
b. F
c. N
d. E
18. Tổng số hàng hóa là 90 sản phẩm. Ngày đầu tiên bán được 1/3 sản phẩm. Ngày thứ hai bán được 2/5 số sản phẩm. Hói ngày thứ hai bán được bao nhiêu sản phẩm?

23. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm:
Hãy lựa chọn đáp án phù hợp?
a. 627
d. 367
b. 981
e. 352
c. 498
24. Nếu A = 3, B = 4, C = 5, D = 6, hãy tính kết quả của phép tính sau?
(𝐴 𝑥 𝐶)+(𝐵 𝑥 𝐷)(𝐴 𝑥 𝐵)+(𝐷−𝐶)
25. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trống

Đáp án là:
26. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm

27. Hãy tìm ra hình còn thiếu?
Đáp án là:
28. Hãy điền số còn thiếu và dấu hỏi chấm?

31. Nếu tuổi của An và Trang có tổng bằng 39. Tuổi của An và Tùng có tổng bằng 44 và tổng số tuổi của Trang và Tùng bằng 47. Hỏi tuổi của mỗi bạn An, Trang, Tùng là bao nhiêu?
32. Điền các số 1,2,3,4,5 vào các hình tròn bên dưới sao cho:
Tổng của số ở ô thứ 2, ô thứ 1 và ô nằm giữa có tổng bằng 7
Tổng của số ở ô thứ 2, ô thứ 3 và ô nằm giữa có tổng bằng 10
Tổng của số ở ô thứ 5, ô thứ 3 và ô nằm giữa có tổng bằng 15
33. Hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới?
34. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm bên dưới?

35. Số nào có thể thay thế vào dấu hỏi chấm bên dưới?
3721 (8188) 5869
6257 (7695) 1842
4269 (?) 3114
36. Cho dãy hình bên dưới. Hỏi hình nào sẽ là hình xuất hiện tiếp theo?
Đáp án là:
37. Nếu 384692 tương đương với 682349
Và 913746 tương đương với 716934
Hỏi 482913 sẽ tương đương với số nào?
38. Hãy điền hình còn thiếu vào chỗ trông?

Đáp án là:
39. Nếu 3618 được coi như là 63. 2412 được coi như là 42. 5430 được coi như là 95, thì 4842 sẽ tương đương với?

Đáp án:
43. Hình nào không đúng với các hình trong danh sách trên
44. Nếu hình bên dưới có thể tạo thành một chiếc hộp, thì sản phẩm hoàn chỉnh sẽ là hình nào?

Đáp án là:
45. Hãy điền số thích hợp vào các hình tròn sao cho – Với mỗi hình tròn bất kỳ, tổng của các số trong các hình tròn được nối với nó sẽ bằng với giá trị được cho sẵn trong gợi ý.
Ví dụ:
Hãy dựa trên gợi ý này để tìm đáp án cho câu hỏi sau:

46. Điền mảnh ghép thích hợp vào chỗ trống
Đáp án là:
47. Tính độ dài của đoạn AB? (Biết rằng đây không phải là tam giác cân, đơn vị cm)
48. Điền đáp án thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Đáp án là:
49. Hãy điền vào dấu hỏi thứ tự hình xuất hiện thích hợp:
Đáp án là?
50. Hãy điền các số vào ô còn trống để tổng của mỗi dòng và mỗi cột đều đúng (Tất cả các số đều phải nhỏ hơn 10)

ĐÁP ÁN
1. Thứ tự từ phải sang và trên xuống dưới tương ứng với từng ô là 126345
2. An 16, Tùng 11, Trang 22
3. Chị gái Thư hiện nay 06 tuổi
4. 21, 31 (Bắt đầu bằng số 1 đầu tiên và thêm 2,3,4,5,6 Bắt đầu bằng số 1 thứ hai và thêm 2,4,6,8,10) 5. Vòng tròn đầu tiên hai số đối nhau có tổng bằng 12, tương tự với vòng tròn thứ hai là 14 và vòng tròn thứ ba là 16 
6. Đáp án: 
7. Đáp án: E
8. Đáp án: 917 (Ta có 4+5 = 9 và 8+9=17)
9. 16 vào mỗi dòng (7×4=28 và 2×8=16)
10. Đáp án: C
11. Đáp án: Hình A,D và C
12. Đáp án: 9 (392 = 1521)
13. Đáp án: E
14. Đáp án: 2.5 (Thay đổi 6.5 mỗi lần)
15. Chủ nhật, ngày 06 tháng tám
16. Đáp án: A
17. F vì hình dạng chữ không có trục đối xứng (trục hoặc tâm)
18. Đáp án:
Số SP còn sau ngày đầu tiên: 90*2/3=60 SP
Số SP bán được ở ngày thứ hai: 60*2/5=24SP
19. Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = 85
20. Số sau = Số trước + 2^n => x = 29 + 2^5 = 29 + 32 = 61
21. Đáp án: Số người chỉ học trang điểm = 12 – 6 – 4 = 2 người Số người chỉ học nấu ăn = 18 – 6 – 8 = 4 người Số người chỉ học đan lát = 14 – 8 – 4 = 2 người Tổng số người chỉ học một môn = 2 + 4 + 2 = 8 người
22. 5 số nguyên tố đầu tiên là 2,3,5,7,11. Vậy tổng bằng 28
23. Đáp án: D
24. Đáp án: 3
25. Đáp án: B 26. Đáp án:
26 (7×8) – (5×6)
27. Đáp án: C
28. Đáp án: 625
29. 4.75 (–0.25, –0.5, –0.75, –1, –1.25, –1.5)
30. Đáp án: An
31. An 18, Trang 21, Tùng 26.
32. Thứ tự xuất hiện:
Phương án 01: 5 2 4 1 3
Phương án 02: 3 1 4 2 5
33. 6: 16 × 6 = 96. Tương tự 35 × 2 = 70 và 29 × 3 = 87.
34. (5 + 14) × 2 = 38. (14 + 38) × 2 = 104 
35. 7175: 4 + 3 = 7, 2 – 1 = 1, 6 + 1 = 7, 9 – 4 = 5.
36. Đáp án: G
37. 983421
38. Đáp án: G
39. Đáp án: 87
40. Đáp án: eu
41. Đáp án: E
Đáp án được viết bằng Chữ cái đầu tiên của tích hai số
TXE = 2 × 8 = sixteen (S)
FXT = 4 × 3 = twelve (T) or 5 × 2 = 10 (T)
NXT = 9 × 2 = eighteen (E)
TXT = 2 × 3 = six (S) or 3 × 2 = 6 (S)
OXN = 1 × 9 = nine (N)
Therefore OXE = 1 × 8 = eight (E)
42. Đáp án: C
43. Đáp án (Như hình): Vì các số đều được xoay 90o, nên đáp án cần được đặt nằm úp
44. Đáp án: A
45. Đáp án:
46. Đáp án: B
47. Đáp án: 280 (220 ÷ 5.5) × 7
48. Đáp án: C
49. Đáp án: D
50. Đáp án (như hình):

 

Đọc nhiều tuần qua: