Tỉ lệ chọi thi vào kho bạc nhà nước 2021

Tỉ lệ chọi thi vào kho bạc nhà nước 2021 Chọi cao thế này thì tỉ lệ rớt cũng nhiều. Rớt nhiều thì số lượng chuyển qua thuế lại đông, tỉ lệ chọi thuế lại cao. Năm ngoái tỉ lệ chọi thuế thấp là vì chỉ tiêu quá nhiều. Các bạn thi thuế đợt tới thì xác định cạnh tranh sẽ nhiều đấy

Tỉ lệ 1 tỉnh phía bắc: 
Chuyên viên 1 chọi 43
Kế toán 1 chọi 60 
Các bạn chứ cbi tinh thần chiến đấu =)))

 

 

Tỉnh Thanh hoá thì CV lại đông hơn hẳn KTV về số lượng hồ sơ

 

Có những nơi như Vĩnh Phúc 3 chỉ tiêu mà đến 180 hs

 

 

Quảng ngãi  tỷ lệ chọi mỗi vị trí là 1/10 tương tự là Bắc Giang Bắc Ninh

 

Tiếp tục cập nhật:

 

Chị thu hồ sơ đà nẵng bảo 50 điểm là đậu 😂😂 “vòng 1 rớt hết á mà, e cứ ôn thi đi, 50 điểm là đậu thôi”

Sơn la 1/10

thanh hóa còn 1/60 

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);