Trước khi đi thi có nên thắp hương- bài khấn trước khi thi

Trước khi đi thi có nên thắp hương- bài khấn trước khi thi. Theo thông tục và quan niệm của chúng ta là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Nên thắp hướng trước khi đi thi

Bài văn khấn số 1

“Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Long Mạch cùng chư vị Tôn thần. 

Con kính lạy Các cụ Tổ khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô dì tỷ muội. Các vị Đường thượng Tiên linh các hương hồn nội tộc, ngoại tộc hai bên.

Tín chủ con là:………..Tuổi………….

Địa chỉ: Việt Nam Quốc- ………… tỉnh…………. phường/huyện………. xã

Hôm nay tín chủ con nhờ ơn đất trời, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu. Dâng hương, hoa trà quả, lòng thành lễ bạc, tâm có của không thắp nén tâm hương dâng lên trước án. 

Tín chủ con kính mời: Ngài bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương. Các ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. 

Tín chủ con kính mời các cụ Tổ khảo, tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại. 

Cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám thành tâm thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này. Đất này đồng lâm án tiền, đồng lai khâm hưởng.

Cúi xin phù hộ độ trì cho Con (hoặc bố mẹ kêu hộ thì nên sửa là Út Tử của con) tên là: ……… Tuổi: ………… Sắp tới vào ngày: ….. Tháng …… năm…… cháu có dự cuộc thi …….. tại trường: ………… địa chỉ …………. Tại phòng thi số: ……….. số báo danh …………… được gặp nhiều may mắn, hanh thông, đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới. 

Cúi xin ngài Thần linh, gia tiên tiền tổ, bà cô ông mãnh. Cô bé, cậu bé tại gia bồi hơi tiếp sức, gia lực độ trì cho con (Út tử của con) Long Vân đạt hội, thẳng lối đường mây, công danh thỏa nguyện. Tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu, kỳ thi đỗ đạt như ý muốn. Cho con, cho cháu được học thông, viết thạo. Học đến đâu nhớ đến đấy. Sức khỏe dào dào, tinh thần thoải mái, tinh tấn thông minh. Nguyện cầu cho cháu làm bài được tốt, để đậu trúng trường. Đi lại trên đường, bình an vô sự, để cho tương lai đèn sách, vinh danh bái tổ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, chứng tâm

Nam mô A di đà phật! (3 lần)

Cẩn cáo!”

Sĩ tử cúng gia tiên trước khi đi thi

Bài văn khấn số 2

“Nam mô a di đà phật 

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Con lạy chính phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương 

Kính nguyện Phật thánh chứng tâm thiện thần bảo hộ 

Hôm nay là ngày …….. tháng ……. năm 

Tín chủ con là ………

Hữu duyên hữu ngộ Thánh độ chỉ đường, mà hôm nay là ngày ………. tháng ……… năm ……., đệ tử được đem thân về hầu đê đầu bái yết cửa …….. linh từ. Con xin kêu thay cho ……… (khấn thay ai thì nói đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh) được đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.

Con nguyện noi gương sáng đức Thánh để tỏ rạng trí tâm chuyên cần sự học. Hữu sự con nguyện ngài khuông phù gia hộ – bật độ phù trì để con thi cử đỗ đạt qua kỳ thi ………

Nguyện xin ngài bồi hơi tiếp sức, gia lực độ trì cho con Long Vân đạt hội, thẳng lối đường mây. Công thành danh tọa, con không dám quên công ơn trời bể nhà ngài. 

Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Còn nhiều lầm lỗi xin gia tiên nội ngoại và bà cô ông mãnh xá cho lỗi lầm của con. Mở đường cho con lội, mở lối cho con đi. Độ cho con được tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu, kỳ thi đỗ đạt như ý muốn.

Nam mô a di đà phật (3 lần)

Cẩn cáo!”

Bài văn khấn số 3

“Nam mô a di đà phật (3 lần)

Kính nguyện Phật thánh chứng tâm thiện thần bảo hộ 

Hữu duyên hữu ngộ Thánh độ chỉ đường, hôm nay đúng ngày …….. tháng …….. năm ……… đệ tử được đem thân về hầu đê đầu bái yết cửa ……. linh từ.

Con nguyện noi gương sáng đức Thánh để tỏ rạng trí tâm chuyên cần sự học. Hữu sự con nguyện ngài khuông phù gia hộ – bật độ phù trì để con thi cử đỗ đạt qua kỳ thi là ………… 

Nguyện xin các ngài bồi hơi tiếp sức, gia lực hộ trì cho con Long Vân đạt hội, thẳng lối đường mây. Con chẳng dám quên công ân trời bể nhà ngài.

Nam mô a di đà phật”

Bài văn khấn tại Văn miếu Quốc Tử Giám trước khi đi thi

“Nam mô a di đà phật (3 lần, 3 lạy)

Việt Nam quốc, Hà Nội thị, Văn miếu Quốc Tử Giám 

Môn sinh: …….. Sinh ……. niên

Kính cẩn tấu trình: Văn xương thánh đế

Chư vị Thượng Trung Hạ bản từ

Hôm nay ngày: …… tháng ……. năm 

Con xin kính cẩn biện cung trần bạc lễ

Cúi xin chư vị Đại Đức Thánh Hiền học giả chứng giám cho con là ……………

Trú tại :………… Việt Nam quốc 

Nay đang theo học tại: ……………. Việt Nam quốc. Năm …….. ứng thí kỳ thi ………………

Trước linh đài Văn xương Thánh Đế linh đài con xin tâm thành kính cẩn xin các ngài chứng giám tâm thành. Phù hộ độ gia trì cho con năm nay được bản mệnh an khang, tinh thần dong sảng, trí lực tinh anh, minh mẫn. Gạt bỏ tạp phế, chú tâm đèn sách học tập để bước qua kỳ thi được gặp nhiều hanh thông cát tường, học giỏi đỗ cao, thầy yêu bạn giúp. Hoàn tất được bài thi đến nơi đến chốn, đạt điểm số tối đa của trường ……………

Con kính xin chư vị chấp lễ chấp cầu trợ lực cho con được kim bảng danh đề toại tâm như ý.

Con xin khấu đầu cảm tạ!

Môn sinh con: ……….. xin dập đầu cúi lạy đến bách bái”

Lưu ý: Việc sắm sửa lễ dâng lên các ban và trang phục lễ cúng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính vì vậy, bạn cần lưu ý những điểm như sau: 

– Trang phục đi lễ tại Văn miếu: Trang phục đi lễ cần phải mặc trang nghiêm, lịch sự. Không ăn mặc hở hang, phản cảm đến những nơi thờ tự. Chuẩn bị trang phục theo quy định của Văn miếu. 

– Sớ cầu thi đỗ đạt: Sớ cầu thi đỗ đạt khi vào cúng tại Văn miếu là thủ tục không thể thiếu. Vào đến cổng Văn miếu bạn sẽ thấy những bàn nhận viết sớ. Đồng thời, cùng những mong muốn, tên tuổi, địa chỉ của bạn sẽ được các thầy nho viết vào văn sớ trước khi mang vào lễ trong các điện. 

Sau khi lễ cúng xong, phần lễ như hương, giấy tiền,… sẽ được hóa vàng. Sau đó mang vở và bút về nhà, khi nào đi thi mang đi theo dùng để làm bài. Sử dụng bóng đèn để làm đèn học ôn luyện mỗi ngày. Bánh đậu xanh ăn hàng ngày, đặc biệt là trước lúc đi thi để lấy may mắn. 

Thành tâm khấn vái các vị thánh thần để mình vượt qua kỳ thi tốt đẹp nhất

Lời cầu nguyện trước khi đi thi của các sĩ tử theo Công giáo 

Các sĩ tử theo đạo Công giáo cũng có những lời cầu nguyện riêng cho mình. Sau đây là lời cầu nguyện trước khi đi thi của các sĩ tử

“Lạy chúa Giesu, ngày hôm nay, con đi thi

Chúa biết rõ học vấn đối với con người rất quan trọng!

Xin chúa rộng tay nâng đỡ và ban sức mạnh thiêng liêng cho con

Xin đừng để con hoang mang hoặc bồn chồn. Đừng để con đoán mò hoặc tin vào may rủi

Nhưng xin hãy soi sáng tâm trí con, để con suy nghĩ cho chín chắn. 

Xin đừng để con bị cám dỗ gian lận, nhưng giúp con làm bài với hết khả năng 

Nguyện xin Chúa hướng dẫn con, để con chọn được cách làm bài tốt nhất. Để con giải được cả những câu hỏi khó nhất.

Nguyện xin Chúa hãy can thiệp, để con  không bất cẩn, cũng chẳng tự mãn

Đừng để con xao lãng nhưng hết sức chú tâm. Đừng để con hấp tấp nhưng làm kịp thời gian 

Lạy chúa Giêsu, không có Chúa giúp, con chẳng làm được gì?

Nhưng có tay Chúa nâng đỡ, con có thể làm được tất cả và gặt hái được kết quả tốt nhất.

Lạy chúa Gieessu, hôm nay con đi thi, xin hãy luôn ở cạnh con. 

Chúa ơi! Amen”

Kết luận

Trên thực tế không có bất kì kiểm chứng khoa học nào về những hiện tượng ăn xôi gấc sẽ đậu cao hay lỡ ăn chuối thì bị thi trượt. Tất cả chỉ là những quan điểm dân gian để các sĩ tử có thêm tinh thần chiến đấu cho kì thi cam go sắp tới. Và, hãy nhớ một điều rằng, chuyện kiêng cử chỉ là may rủi trong tâm lý nhưng trong thi cử, kiến thức lại chiếm phần cao hơn. Cuối cùng, xin chúc các 2k2 có một tâm lý thật vững vàng, một trí tuệ thật minh mẫn và một bàn tay vàng trong làng khoanh trắc nghiệm để đỗ tốt nghiệp, đỗ vào trường đại học các bác mơ ước

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);