Chứng chỉ tin học mới là gì? Tài liệu ôn ở đâu?

Chứng chỉ tin học mới là gì? Tài liệu ôn ở đâu? Thi ở đâu? chứng chỉ cũ còn giá trị không? tài liệu ôn thi tin học mới tải ở đâu? Xin trả lời Theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Mẫu chứng chỉ tin học mới nhất, Lệ phí thi chứng chỉ tin học, chứng chỉ tin học a b c có còn giá trị, Chứng chỉ tin học mới nhất, Chứng chỉ tin học IC3, Thi chứng chỉ tin học cơ bản, Thi chứng chỉ tin học ở đâu, Quy định về chứng chỉ tin học mới nhất

Chứng chỉ tin học mới là gì? Tài liệu ôn ở đâu?
Chứng chỉ tin học mới là gì? Tài liệu ôn ở đâu?

I.  Giới thiệu về Chứng chỉ tin học mới – Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Chứng chỉ ứng dụng CNTT

1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 mô đun cơ bản) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT .

2. Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao được cấp cho cá nhân có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời đạt yêu cầu của các bài thi tương ứng với 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT .

 

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT là Chứng chỉ Tin học mới được Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành theo quy định của Thông tư mới, nhằm mục đích đánh giá và xác nhận năng lực sử dụng Tin học của người sở hữu trong giai đoạn hội nhập.

Tham khả thêm:
Thông tư  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=186077

Đây được xem là 1 Chứng chỉ rất quan trọng hiện nay, có sức ảnh hưởng đến mọi đối tượng từ Học sinh-Sinh viên đến cán bộ-nhân viên. Sở hữu Chứng chỉ Ứng dụng CNTT không chỉ để cập nhật những kiến thức Tin học mới hiện nay mà còn nhằm đáp ứng những yêu cầu từ nhà trường (xét tốt nghiệp) hoặc từ cơ quan (thi tuyển, nâng ngạch…)

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT được ban hành từ Thông tư mới của Bộ GDĐT nhằm thay thế cho Chứng chỉ A/B/C trước đây, kèm theo một số thay đổi quan trọng về cả nội dung đào tạo, hình thức thi và xét cấp Chứng chỉ.

Các chứng chỉ tin học cũ còn giá trị hay không?

Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

2. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

3. Trong khi chưa có ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia, các trung tâm sát hạch tự tổ chức xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm, tự ra đề thi thực hành; tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịch này. Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm của trung tâm sát hạch phải được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định do cơ quan quản lý trực tiếp thành lập. Hội đồng thẩm định phải có đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các trung tâm sát hạch chuyển sang sử dụng, tổ chức thi theo ngân hàng câu hỏi thi quốc gia, phần mềm quản lý thi quốc gia khi có quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.  Phân loại Chứng chỉ tin học mới 

Có 2 loại Chứng chỉ mới đang được BGDĐT ban hành là: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản:

Chương trình đào tạo gần tương đương với chứng chỉ A trước đây nhưng được bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về máy tính và thao tác nền tảng trong Tin học
Gồm 6 module: Hiểu biết về CNTT cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản, Xử lý văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản, Sử dụng trình chiếu cơ bản, Sử dụng Internet

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao:

Học viên được chọn 3 trong 9 module để thi: Xử lý văn bản nâng cao, Sử dụng bảng tính nâng cao, Sử dụng trình chiếu nâng cao, Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Thiết kế đồ họa hai chiều, Biên tập ảnh, Biên tập trang thông tin điện tử, An toàn, bảo mật thông tin, Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án
Hiện tại, chỉ mới có 3 module được giảng dạy cấp Chứng chỉ là Word, Excel, Powepoint nâng cao. Khung chương trình này cũng gần tương đương với Chứng chỉ B trước đây và được cập nhật thêm những kiến thức quan trọng mới phù hợp với nhu cầu ngày càng gắt gao của thị trường lao động
Được sự cho phép của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Trung Tâm Công nghệ thông tin – Học viện Ngân hàng là đơn vị tiên phong trong giảng dạy và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT mới với 2 khóa đào tạo
TIN HỌC CƠ BẢN: cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

III.  Hình thức thi

Lý thuyết 30’ (trắc nghiệm) + Thực hành 60’
Đây là 1 sự thay đổi mới giúp thí sinh kiểm tra trình độ tổng quát cả lý thuyết và thực hành thay vì chỉ thực hành 180 phút ở Chứng chỉ cũ.

IV.  Quy định xét cấp Chứng chỉ

 

Lưu ý về giá trị của Chứng chỉ A/B/C cũ

Các Chứng chỉ A/B/C được cấp trước đây, vẫn có giá trị tương đương Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu C/c CNTT Cơ bản, bạn phải thi hoặc học lại chứ không thể chuyển đổi trực tiếp từ Chứng chỉ cũ

Để tiết kiệm thời gian của học viên, Trung tâm có tổ chức các lớp CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ CNTT với thời lượng học ngắn chỉ trong 3 buổi, giúp HSSV, cán bộ, nhân viên sở hữu nhanh Chứng chỉ CNTT mới để phục vụ cho học tập, công việc (nâng ngạch, tuyển dụng,…)

Quy định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Để được cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản: bạn chỉ cần học và thi ở các lớp
TIN HỌC CƠ BẢN (dành cho học viên muốn học toàn bộ kiến thức Tin học nền tảng và thi lấy C/c sau khi học xong)

CHUYỂN ĐỔI C/C ỨNG DỤNG CƠ BẢN (dành cho học viên muốn ôn luyện vững những kiến thức được cập nhật mới của C/c, thời lượng học ngắn)

Thi tại các kỳ thi tự do của Trung tâm

Trên đây là tổng hợp những điều quan trọng về Chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo quy định từ Thông tư mới của BGDĐT. Tuy những quy định này vẫn còn rất mới nhưng trong tương lai đây sẽ là 1 Chứng chỉ vô cùng quan trọng mà tất cả mọi đối tượng cần phải sở hữu vì sự đổi mới của văn bản và cũng vì nhu cầu ngày càng gắt gao của xã hội hiện đại.

Tài liệu ôn tập cho học viên tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Học viện Ngân hàng

1. Slide bài giảng

– Module IU01: Công nghệ thông tin cơ bản, tải file tại đây Download

– Module IU02: Sử dụng máy tính cơ bản, tải file tại đây Download

– Module IU03: Xử lý văn bản cơ bản, tải file tại đây Download

– Module IU04: Sử dụng bảng tính căn bản, tải file tại đây Download

– Module IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản, tải file tại đây Download

– Module IU06: Sử dụng Internet cơ bản, tải file tại đây Download

Tải file tại đây: Download

2. Hướng dẫn sử dụng một số hàm cơ bản trong excel

Tải file tại đây: Download

3. Bài tập thực hành:

– Module 3: Download

– Module 4: Download

– Module 5: Download

4. Phần lý thuyết: Mình sẽ update sau.

Nguồn: http://hvnh.edu.vn và http://vanban.chinhphu.vn

 

Thi chứng chỉ tin học mới ở đâu Hà Nội, Viet Nam 2020

176 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Tính đến ngày 15/5/2019, 176 đơn vị sau đây đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);