Hướng dẫn bạn cách xem Windows 10 Product Key

Hướng dẫn bạn cách xem Windows 10 Product Key – Với mỗi lần cài đặt Windows, Microsoft giúp bạn kích hoạt cài đặt hệ điều hành dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có thể đôi khi quá trình kích hoạt không diễn ra đúng như ý muốn. Hoặc, bạn có thể mua một máy mới và muốn chuyển bản sao Windows được cấp phép của mình sang nó. Trong cả hai trường hợp, bạn cần phải biết nơi tìm khóa kích hoạt Windows Product Key của mình.
3 cách xem key win 10 trên máy tính cực dễ

Hướng dẫn cách xem Windows 10 Product Key

Cách 1: Từ Microsoft Store

Nếu bạn mua bản sao Windows trực tiếp từ Microsoft Store, công ty sẽ lưu trữ bản sao khóa sản phẩm của bạn trong tài khoản của bạn. Để tìm nó ở đây, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft Store của bạn. Đi đến “Downloads”, tiếp theo là “Product Keys” và sau đó nhấp vào “Subscription Page”. Cuối cùng, nhấp vào tab “Digital Content” , nơi bạn sẽ tìm thấy khóa sản phẩm của mình.

How to Find Your Windows 10 Product Key

Cách 2: Từ một gói vật lý Physical Package

Nếu bạn tình cờ mua một đĩa vật lý bên trong chứa bản cài đặt Windows 10 của bạn, sẽ có một danh thiếp nhỏ ở phía sau hộp có ghi khóa sản phẩm của bạn trên đó. Nên lưu trữ thẻ ở một nơi an toàn và cân nhắc lưu chính khóa vào một tệp kỹ thuật số được mã hóa.

How to Find your Windows Product Key

Cách 3: Trên máy tính được tích hợp sẵn

Khi bạn mua máy tính từ một cửa hàng hay 1 hãng phân phối nào đó, nó sẽ được cài đặt sẵn Windows. Tìm khóa sản phẩm của bạn trên những máy này cực kỳ đơn giản: nó sẽ nằm trên nhãn dán thường được tìm thấy ở đâu đó trên máy tính – thường là mặt sau hoặc mặt dưới. Tôi khuyên bạn nên chụp một bức ảnh của nó để lưu giữ. Những nhãn dán này có thể bị mòn khá nhanh và không thể đọc được số.

14 dòng máy tích hợp sẵn Windows 10 bản quyền

Cách 4: Từ hệ điều hành Windows

Nếu cả 3 cách trên đều không hiệu quả, đừng quá lo lắng. Hãy làm theo hướng dẫn sau.

Nhấp vào nút “Start” và nhập “Notepad” để mở ứng dụng đó. Bây giờ, sao chép và dán văn bản chính xác này vào Notepad:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Tiếp theo, hãy nhấp vào “File” và sau đó chọn “Save AS”. Thay đổi loại tệp ở cuối cửa sổ lưu thành “All File Types” và sau đó đặt tên là ProductKey.vbs – phần mở rộng .VBS là phần quan trọng. Tên tệp thực tế không quan trọng và vị trí bạn chọn để lưu văn bản này cũng vậy.

Sau khi bạn đã lưu tệp, hãy nhấp đúp vào tệp đó và một hộp nhỏ có khóa sản phẩm Windows của bạn trong đó sẽ bật lên. Viết nó ra hoặc chụp ảnh nó để lưu giữ an toàn và bạn đã hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);