Mạo từ là gì? Khi nào dùng the khi nào không?

Mạo từ là gì? Khi nào dùng the khi nào không? Mạo từ trong tiếng Anh là những căn bản nhất khi bạn mới bắt đầu học. Hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều đến Mạo từ, ví dụ như các cụm từ cái bút, cái ghế, một cô bé, … Trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cũng vậy. Vậy Mạo từ trong tiếng Anh là gì? Ngolongnd xin chia sẻ về mạo từ, cách sử dụng mạo từ khi nào dùng “the” khi nào không.

Mạo từ là gì? Khi nào dùng the khi nào không?
Mạo từ là gì? Khi nào dùng the khi nào không?

Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng the khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp và sử dụng 3 mạo từ, đó là: the, a và an.

Phân loại mạo từ

Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm ba từ và được phân chia như sau:

Mạo từ xác định (Denfinite article): the
Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an
Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable noun) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.
Ví dụ:
A: What do you think about New York?
B: I love the city and people there! (the city = New York)
Chú ý: Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ – chỉ đơn vị.

Khi nào dùng the khi nào không?

Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.
Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.
Một ví dụ để chỉ rõ sự khác nhau khi sử dụng mạo từ và không sử dụng mạo từ:

Ví dụ:
I want to buy a book. (Tôi cần mua một cuốn sách)
I want to buy the book which Peter has bought this morning (Tôi cần mua cuốn sách giống của Peter mua lúc sáng.

Bài tập mạo từ có đáp án chi tiết

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);