Tài liệu ôn thi BIDV: Đề và chữa đề thi BIDV 2018

Tài liệu ôn thi ngân hàng BIDV Tài liệu ôn thi BIDV 2020,
Tài liệu ôn thi BIDV 2021,
Tài liệu ôn thi Ngân hàng BIDV,
De cương on thi BIDV,
De thi và đáp an BIDV,
Các dạng bài tập thi BIDV,
Luyện thi BIDV,
De thi Tiếng Anh BIDV 2020: Đề và chữa đề thi BIDV 2018 từ admin diễn đàn UB chia sẻ lại tới các bạn. Lần đầu tiên từ năm 2013, BIDV thay đổi một loạt các dạng bài tập lớn, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý, đặc biệt là 3 phần Bài tập lớn.. Đề thi BIDV năm 2018 thực sự là một thử thách vô cùng gian nan của tất cả Ứng viên.

Căn cứ theo nội dung đề thi tuyển vị trí Chuyên viên QLKH, BQT Diễn đàn xin gạch ra một vài lỗi sai chính & cung cấp Đáp án Đề thi như sau:

Bài tập 1: Doanh nghiệp Tràng An chuyên sản xuất phụ liệu hàng gia dụng.

Đây là bài xác định Hạn mức tín dụng theo bảng Kế hoạch tiền mặt – Dạng bài tập thuộc dạng “XƯA NAY HIẾM” trong các đợt thi tuyển của BIDV.

Về nền tảng chung, xác định dòng tiền ròng là sự chênh lệch giữa Dòng tiền vào & Dòng tiền ra. Nếu ứng viên bình tĩnh xác định được các dòng tiền => Chắc chắn sẽ làm được bài.

Đồng thời, BIDV cũng gây khó khăn khi yêu cầu xác định Thặng dư/Thâm hụt tiền mặt, đòi hỏi lập bảng Kế hoạch tiền mặt đúng mới giải quyết được vấn đề.

Đáp án bài 1 như sau:
Dòng tiền ròng tháng 3: 705 triệu
Tháng nào Doanh nghiệp có thặng dư tiền nhiều nhất: Tháng 3
Tháng nào Doanh nghiệp có thâm hụt tiền nhiều nhất: Tháng 5
Đầu tháng 3, Doanh nghiệp sẽ có số dư tiền đầu kỳ là: 1610 triệu
Hạn mức tín dụng 6 tháng: 2270 triệu

Bài tập 2: Doanh nghiệp vay 300 tỷ đồng

Đáp án bài 2 như sau:
Lợi nhuận sau thuế 2009: 10 tỷ
Khấu hao 2008: 15 tỷ
Thay đổi VLĐ năm 2014: 1.91 tỷ
Khả năng trả nợ năm nào hiều nhất: 2014
Thời gian vay: 6 năm

Bài 3: Công ty TNHH LIANG 

Đây là dạng bài tập Tài trợ Dự án, với format gần giống với đề thi năm 2017 .
Tuy nhiên, BIDV tiếp tục đưa ra các bẫy khi đưa ra Chi phí khảo sát, là Chi phí chìm, không tính vào Vốn đầu tư và Dòng tiền.

Đáp án bài 3 như sau:
Chi phí bằng tiền dự án cuối năm 1,2,3: 189.600; 245.700; 330.000
Dòng tiền ròng cuối năm 1,2,3: 50.320; 65.440; 98.000
IRR = 17.73%
NPV = 14.697,26 USD
Các phát biểu sau, phát biểu nào chính xác: II & V

BQT Diễn đàn UB

LÝ THUYẾT ĐỀ THI BIDV

Mỗi câu lý thuyết trong đề thi BIDV năm 2021 tương ứng với 2 điểm

Luật

Hỏi về luật tổ chức tín dụng và luật doanh nghiệp (Đều nằm trong phần được UB Academy ôn luyện cho)

Câu hỏi:

1. Có câu người điều hành tổ chức tín dụng gồm những ai?

2. Chức danh nào không được là người đại diện theo luật Tổ chức tín dụng?

3. Nắm giữ bao nhiêu cổ phẩn của TCTD thì là cổ đông lớn?

de-thi-bidv-2021-1

Cho vay

Đối tượng hạn chế và không được cấp tín dụng, đối tượng vay vốn, cơ cấu nợ, ở phần cơ cấu nợ có mấy 2 câu đến nghiệp vụ thực tế, mình chưa có kinh nghiệm nên mình không biết phần này…

de-thi-bidv-2021-2

Vĩ mô

Có về cung tiền, cho hàm cầu hàm cung; chính sách của chính phủ để kích cầu nền kinh tế,…

Câu 1: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tổng cung ngắn hạn?

a. Tăng lương

b. Giảm mức giá

c. Tăng chi tiêu chính phủ

d. Sự bi quan của giới đầu tư

Câu 2: Trong mô hình AD – AS, sự dịch chuyển AD sang trái có thể được giải thích bởi?

a. Tăng lương

b. Giảm mức giá

c. Tăng chi tiêu chính phủ

d. Sự bi quan của giới đầu tư

de-thi-bidv-2021-3

BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI BIDV NĂM 2021

Phần bài tập trong đề thi BIDV gồm 10 câu: gồm những câu 3 điểm và 4 điểm

  • Bài tập lớn năm nay vừa sức, không khó như các đề năm trước. Các dạng bài tập mình đã học ôn qua và gần như trúng tủ. Bạn chỉ cần luyện nhiều đề thì giải quen tay, nhớ công thức và nhớ dạng là đủ.
  • Bài tập chủ yếu là về chiết khấu (trái phiếu, hối phiếu). Dạng bài cho lãi suất; thời gian còn lại; mệnh giá; tính số tiền mà Ngân hàng nhận được từ hoạt động chiết khấu…

Đề bài:

Cho Trái phiếu Ngân hàng mệnh giá 300 triệu, thời hạn 3 năm; cho ngày phát hành, ngày đáo hạn; lãi suất 9%/năm; đơn vị phát hành là BIDV Hà Nội; chủ sử hữu trái phiếu là công ty X.

Sau khi kiểm tra chứng từ, BIDV đồng ý chiết khấu ngay trong ngày với mức lãi suất: 14.4%/năm, hoa hồng phí 0,6%.

Yêu cầu:

Tính giá trị chiết khấu của trái phiếu nói trên?

Tính số tiền chiết khấu BIDV được hưởng?

Tính giá trị còn lại thanh toán cho công ty X?

 

Thêm có mấy dạng bài tập cho vay từng lần với HMTD giống tài liệu UB Academy ôn cho học viên, có 1 câu tính WACC.

 

Gồm 1 câu 1 điểm. Bạn có thể để lại làm cuối cùng.

10 câu IQ gồm số, hình ảnh và tổ hợp mệnh đề ảnh giống dạng đề ở UB Academy (Dạng tìm hình giống, khác nhau; đếm chấm…)

Dãy số có 2 câu cũng không khó.

ĐỀ THI BIDV VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN

LÝ THUYẾT TRONG ĐỀ THI BIDV

  • Phần IQ dãy số và hình ảnh giống mấy dạng UB đã dạy
  • Kiến thức chung, bảo hiểm Còn lại là kiến thức kế toán vs kế toán ngân hàng kiểu dự phòng rủi ro, tài sản nguồn vốn, theo dõi ngoại bảng TK nào
Câu 1: Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào?

a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao cơ bản

b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác

c. Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng.

d. Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng.

Câu 2: Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán là gì?

a. Trung thực; Khách quan; Đầy đủ; Kịp thời; Dễ hiểu; Có thể so sánh

b. Trung thực; Khách quan; Đầy đủ; Kịp thời; Dễ hiểu

c. Trung thực; Khách quan; Đầy đủ; Kịp thời; Có thể so sánh

d. Trung thực; Khách quan; Đầy đủ; Kịp thời

Câu 3: Các khoản tiền gửi tiết kiệm thời hạn 12 tháng được phân loại kỳ hạn là?

a. Ngắn hạn

b. Trung hạn

c. Dài hạn

d. Trung và dài hạn

Vĩ mô

Phần vĩ mô trong đề thi BIDV khá ít, xoay quanh tổ cung tổng cầu, có 1 câu về GDP.

Luật

TCTD và luật DN ít.

BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI BIDV

Có một số câu định khoản nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt dễ nhầm; 1 câu uỷ nhiệm chi khác Ngân hàng; 1 câu uỷ nhiệm thu có UQCN Luật và vĩ mô tương đối nhiều.

Tổ thanh toán bù trừ của Ngân hàng Ngoại thương Đống Đa mang về bộ UNT kèm theo bảng kê thanh toán bù trừ số tiền 22 triệu đồng. Đơn vị trả tiền là Công ty Mai Anh, đơn vị thụ hưởng là Công ty Bách Hóa B. Ngân hàng sẽ:

a. NH tiến hành kiểm tra xem bộ UNT có hợp lệ hay không

b. Nợ TK Tiền gửi thanh toán Công ty Mai Anh: 22 triệu đồng

Có TK Thanh toán bù trừ: 22 triệu đồng

c. NH gửi báo nợ cho Công ty Mai Anh

d. Nợ TK Thanh toán bù trừ: 22 triệu đồng

Có TK Tiền gửi thanh toán Công ty bách hóa B: 22 triệu đồng

Bài tập thì 1 câu cho các thếp tiền và phí kiểm đếm tính số thực thu Hạch toán nợ có lãi vay lãi tiết kiệm.

Câu 1: Khách hàng gửi tiết kiệm trả lãi trước bằng tiền mặt. Số tiền gửi 200 triệu đồng lãi suất 5%/ năm; kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng phân bổ lãi định kỳ vào đầu tháng. Yêu cầu hạch toán.

Câu 2: Việc đăng ký chữ ký của chủ tải khoản tại ngân hàng là nhằm mục đich gì?

a. Để kiểm tra, xác thực thững tin khi khách hảng đến giao dịch vì bảo vệ khách hàng

b. Để hoàn thiện đầy đủ thủ tục hổ sơ chứng từ giao dịch tại ngân hăng theo quy định của nhả nước.

c. Để xác định chữ ký giao dịch trên chứng từ cho đầy đủ theo quy định của pháp luật

d. A và B

Câu 3: Tài khoản tiền gửi KH (mã sản phẩm TGTT) có số dư đầu ngày là 213 tỷ, trong ngày phát sinh có 272 tỷ, phát sinh nợ 120 tỷ, biết lãi suất 3%/năm. Hỏi ngân hàng trong ngày dự chi lãi bao nhiêu?

Có một số câu dễ về tài chính doanh nghiệp, áp dụng công thức là ra, tính ROA, ROE hệ số nợ Tính thuế Tính tổng tài sản.

Câu 4: Tính ROE biết ROS, AU và FL?

Câu 5: Nếu tỷ số nợ trên tổng tài sản là 0,5 thì tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là?

a. 1

b. 1,5

c. 0,667

d. 2,5

 

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);