Share tất cả tài liệu Kế Toán Ngân Sách mới cập nhật

Share tất cả tài liệu Kế Toán Ngân Sách mới cập nhật. SAu một thời gian tìm kiếm mình đã tổng hợp được nhiều tài liệu về kế toán ngân sách. Đây là một trong những phần quan trọng của ôn thi kho bạc nhà nước và là job ngon nhất trong kì thi công chức kho bạc nhà nước mọi năm.

Phần tóm tắt tài liệu mới cật nhập:

1.1. KHÁI NIỆM, PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1.1. Khái niệm
Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và  Kho bạc là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; Tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; Tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản của nhà nước do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN. Việc thu thập và xử lý thông tin của kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống.
1.1.2. Phạm vi áp dụng
a. Các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN);
b. Cơ quan tài chính các cấp, bao gồm: Bộ Tài chính (các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính tham gia quy trình quản lý phân bổ ngân sách nhà nước); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng tài chính các quận, huyện, thị xã;
c. Các đơn vị dự toán các cấp tham gia TABMIS;
d. Các đơn vị khác có giao dịch với KBNN.
1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN
(1) Thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống về tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; Tình hình thực hiện thu, chi NSNN các cấp; Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản do KBNN quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:
a) Dự toán chi Ngân sách nhà nước;
b) Các khoản thu, chi NSNN các cấp;
c) Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN;
d) Các quĩ tài chính, nguồn vốn có mục đích;
e) Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân hoặc đứng tên cá nhân (nếu có);
f) Các loại vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền;
g) Các khoản tạm ứng, cho vay, thu hồi vốn vay và vốn khác của KBNN;
h) Các tài sản quốc gia, kim khí quí, đá quí và các tài sản khác thuộc trách nhiệm quản lý của KBNN;
i) Các hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;
k) Các hoạt động nghiệp vụ khác của KBNN.
(2) Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ thanh toán và các chế độ, quy định khác của Nhà nước liên quan đến thu, chi Ngân sách nhà nước, vay và trả nợ vay của NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.
(3) Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị theo quy định; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu, thông tin kế toán cần thiết, theo yêu cầu về việc khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu kế toán trên TABMIS theo phân quyền và quy định khai thác dữ liệu, trao đổi và cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các đơn vị liên quan theo quy định; Đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kế toán phục vụ việc quản lý, điều hành, quyết toán Ngân sách nhà nước, công tác quản lý nợ và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tài chính và hệ thống KBNN.

 

1.1 Thu ngân sách xã1.2 Thu ngân sách xã từ chênh lệch thu, chi sự nghiệp1.3 Chi ngân sách xã1.4 Ghi thu – ghi chi ngân sách xã tại kho bạc1.5 Các xã có nguồn thu theo mùa vụ​
2.1 Hạch toán lương2.2 Các khoản phải nộp theo lương2.3 Hạch toán các khoản phải nộp nhà nước​
3.1 Hạch toán thu hộ cấp trên (Quỹ phòng chống thiên tai, bão lụt, lao động công ích, thuế, phí)3.2 Hạch toán chi hộ cấp trên (Chi hộ tiền đền bù của Nhà nước khi giải phóng mặt bằng, chi cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội)3.3 Quỹ công chuyên dùng​
4.1 Nhập xuất hiện vật liên quan đến thu ngân sách xã4.2 Mua vật liệu về sử dụng hoạt động của xã​
5. Hạch toán tài sản cố định6. Đầu tư XDCB (Đối với những xã có hoạt động đầu tư XDCB và có hạch toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB và chi phí đầu tư XDCB riêng)
7. Đầu tư XDCB (Đối với xã không hạch toán riêng nguồn kinh phí XDCB) hoặc nâng cấp TSCĐ8. Hạch toán thời điểm cuối ngày 31/129. Hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán, chi chuyển nguồn năm trước
10. Xác định chênh lệch thu, chi ngân sách xã (sau khi HĐND xã phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm trước)​

 

Bài tập Kế Toán Ngân Sách

 

Nội dung có các phần dưới đây:1.1 Thu ngân sách xã1.2 Thu ngân sách xã từ chênh lệch thu, chi sự nghiệp1.3 Chi ngân sách xã1.4 Ghi thu – ghi chi ngân sách xã tại kho bạc1.5 Các xã có nguồn thu theo mùa vụ
– Các khoản thu NS tại xã bằng tiền mặt được nhập vào quỹ của xã:Nợ TK 111Có TK 337- Các tổ chức, các nhân nhận khoán (thầu vườn cây, đầm, ao, ruộng, đất công, đò, chợ …) nộp đủ tiền khoán cho xã:Nợ TK 111Có TK 337- Người nhận khoán nộp tiền nhận khoán làm nhiều lần theo thỏa thuận trong hợp đồng* Khi nộp tiền lần đầu
Nợ TK 111: Số tiền mặt thu ngay sau khi ký hợp đồngNợ TK 331: Số tiền giao khoán chưa thu đượcCó TK 337: Tổng số tiền giao khoán theo hợp đồng đã ký​
– Nộp tiền mặt thuộc ngân sách vào tài khoản ngân sách của xã tại Kho bạc nhà nước* Khi nộp tiền vào KBNN
– Nhận được Bảng kê thu ngân sách xã qua Kho bạc về các khoản thu điều tiết cho xãNợ TK 1121Có TK 714- Nhận được tiền bổ sung từ ngân sách cấp trênNợ TK 1121Có TK 714- Nhận được tiền tài trợ do các chương trình dự án, tổ chức chuyển vào tài khoản của xã (nếu xác định là thu ngân sách)​
– Khi phát sinh các khoản thu sự nghiệp (Bao gồm cả khoản thu vườn cây, đầm, ao ruông, phí đò, phí chợ do xã tự làm)Nợ TK 111Nợ TK 1128Có TK 711- Khi phát sinh các khoản chi sự nghiệpNợ TK 811Có TK 111Có TK 1128- Cuối tháng, kết chuyển chi sự nghiệp trừ vào thu sự nghiệpNợ TK 711Có TK 811- Kết chuyển số chênh lệch thu sự nghiệp lớn hơn chi sự nghiệp vào thu ngân sách xãNợ TK 711Có TK 337- Nộp chênh lệch thu lớn hơn chi sự nghiệp vào kho bạcNợ TK 1121Có TK 111Có TK 1128

Tài liệu 1:

 
 
Tài liệu 2:
 
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);