Đề thi +đáp án chính thức kho bạc nhà nước 2017: ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên

Đề thi kho bạc nhà nước 2016 chính thức +đáp án chính thức kho bạc nhà nước 2017: ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên diễn ra vào ngày 19/8 năm 2017 , đề kho bạc 2017

Đề thi chính thức kho bạc nhà nước

Phần đề thi kho bạc nhà nước 2017

Phần đề thi khá đơn giản. 

 4 câu tất cả: 1. Nêu quy định đánh giá, phân loại cbcc. Nêu mục đích của việc phân loại đó.
 
Câu 2: nêu quy định về đạo đức văn hóa công sở theo luật cccn 2015.làm rõ 1 tiêu chuẩn về quy định đạo đức trên
 
Câu 3: Trình bày vị trí chức năng kbnn capa tỉnh theo…quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn kho bạc nhà nước tỉnh. Trong mối quan hệ với ubnn cùng cấp và các cơ quan tài chính thì kbnn cấp tỉnh có nhiệm vụ chức năng gì.?
 
Câu 4: khái niệm ngân sách nhà nước. Nêu chu trình ngân sách nhà nước.

Câu 1: Trình bày các quy định về phân loại đánh giá công chức theo Luật Cán bộ, công chức 2008. Mục đích của việc đánh giá công chức là gì?

Câu 2: Trình bày những quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức theo luật CBCC 2008. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ một tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức tại quy định nêu trên.

Câu 3: Trình bày vị trí, chức năng của KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW (theo quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015). Để thực hiện các chức năng trên, KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm, quyền hạn gì trong mối quan hệ với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan tài chính trên địa bàn?

Câu 4: Trình bày khái niệm Ngân sách nhà nước. Anh (chị) hãy nêu các khâu của chu trình ngân sách nhà nước và mục tiêu từng khâu của chu trình ngân sách nhà nước.

KTC – ĐỀ THI ĐỢT 1, 2017

 1. Đạo đức, văn hóa giao tiếp cbcc. Phân tích 1 tiêu chuẩn của đạo đức cbcc

2. Phân loai đanh gia công chức? Việc đánh giá công chức mục đích j?

3. Vị trí chức năng kbnn tỉnh ? Nhiệm vụ quyền hạn trong mối quan hệ với ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chinh trên địa bàn

4. Ngân sách nhà nước là j? Các khâu trong chu trình nsnn? Mục tiêu các khâu chu trình trình nsnn.

Như vậy là đề thi khá ổn và ok

Phần đáp án thi kho bạc nhà nước 2017

Nguồn: sưu tập trên internet

 
 

Tổng hợp các bài ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới. Mình tổng hợp các bài viết mới trong gian đoạn gần đây gửi mọi người . Mình sẽ chia theo các mục để mọi người dễ tìm nhé

Tổng hợp các bài ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới
Tổng hợp các bài ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới

1- Ôn luật ngân sách:

Hướng dẫn+tóm tắt luật ngân sách 2015

Bảng tóm tắt định mức luật ngân sách nhà nước 2015-

Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước

176 câu trắc nghiệm luật ngân sách sát đề 

Cách học luật Ngân sách nhà nước hiệu quả 

Bài giảng hay dễ hiểu về luật ngân sách nhà nước

Tổng hợp những câu hỏi luật ngân sách nhà nước 2015

2- Kiến thức chung kho bạc

Tổng hợp tài liệu kiến thức chung kho bạc nhà nước 2021

Đề thi kiến thức chung kho bạc nhà nước– ngạch chuyên viên

540 câu trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án 

Share 400 câu trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án

Tổng hợp câu hỏi tóm tắt kiến thức kho bạc nhà nước luật mới 

3-  Tải tài liệu kho bạc – link nhanh Google driver

Hệ thống các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021 

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021

Tổng hợp các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2020, 2021

4- Đề thi các năm qua

Tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước từ năm 2011 – 2016

Đề thi +đáp án chính thức kho bạc nhà nước 2017

Đề thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên công nghệ thông tin 

Đề thi tiếng anh KBNN 2017

Đề thi kho bạc môn tiếng Anh bản word 

5- Ngoài lề

Chuyên viên nghiệp vụ kho bạc nhà nước làm gì

Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền

6- Kinh nghiệm ôn kho bạc

Kinh nghiệm ôn thi kho bạc nhà nước 2017 

Kinh nghiệm ôn thi các vòng công chức thuế, kho bạc

Kinh nghiệm ôn thi Kho Bạc Nhà Nước 2016- học gì? ôn gì?

Chia sẻ kinh nghiệm thi đỗ kho bạc của một bạn đã thi đậu Kho bạc

Kinh nghiệm ôn thi kho bạc nhà nước khoa học các môn

Góc chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu kho bạc – thuế (free) cho các bạn

Kinh nghiệm thi đỗ công chức của bạn 1 LẦN ĐẬU KHO BẠC 2 lần đỗ thuế

7- Tiếng Anh kho bạc

Một số từ hay sử dụng trong thi tiếng Anh thuế- kho bạc

File pdf học ngữ phát tiếng Anh ôn kho bạc vs Thuế rất chuẩn

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm ôn thi kho bạc 2021

Tồng hợp đề thi thử tiếng Anh chương trình mới kho bạc, thuế 2021

[LINK Tải ] Ngữ Pháp Trọng Tâm và bài tập Tiếng Anh thi công chức

Tiếng Anh thuế, kho bạc: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dưới

Tồng hợp đề thi thử tiếng Anh chương trình mới kho bạc, thuế 2021

Cấu trúc giới từ thường gặp trong thi tiếng anh Thuế, kho bạc 2021

Tổng hợp 3500 câu trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án -ôn kho bạc

75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh– ôn kho bạc– thuế 

Chia sẻ tài liệu tiếng Anh mới nhất ôn kho Bạc nhà nước miễn phí

Tổng hợp toàn bộ lý thuyết tiếng Anh trọng tâm ôn công chức thuế 

Tiếng anh thầy Cucku Tâm Hồ -full

Sponsored Links:

One thought on “Đề thi +đáp án chính thức kho bạc nhà nước 2017: ngạch chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên

  1. Pingback: Download tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021- mới nhất - Tin Công Chức

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);