Kho bạc nhà nước tuyển dụng mới nhất 2022

Kho bạc nhà nước tuyển dụng mới nhất 2022. Theo nguồn tin tổng hợp những hình ảnh thu thập được để thành viên có thêm thông tin tham khảo đáng tin cậy về đợt tuyển Kho Bạc Nhà Nước năm 2022. Chi tiết như sau:

Kho bạc nhà nước tuyển dụng mới nhất 2022
Kho bạc nhà nước tuyển dụng mới nhất 2022

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số 740 chỉ tiêu, trong đó:

 • Chuyên viên nghiệp vụ: 282 chỉ tiêu gồm 265 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh và 17 chỉ tiêu tại cơ quan KBNN;
 • Kế toán viên: 396 chỉ tiêu gồm 391 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh và 05 chỉ tiêu tại cơ quan KBNN;
 • Chuyên viên tin học: 46 chỉ tiêu gồm 33 chỉ tiêu tại KBNN tỉnh và 13 chỉ tiêu tại cơ quan KBNN (gồm 2 vị trí: 04 chỉ tiêu Chuyên viên tin học phần mềm và cơ sở dữ liệu và 09 chỉ tiêu Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng);
 • Chuyên viên Văn thư viên: 16 chỉ tiêu tai KBNN tỉnh.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng,

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển:

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:  có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.

2.2. Vị trí kế toán viên: có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

2.3. Vị trí Chuyên viên tin học

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng;; Toán Ứng dụng; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống thông tin; Toán tin; Sư phạm tin học, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật mật mã. 

2.4. Vị trí Văn thư viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ,  lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có hàng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành vận tải hành chính, văn thư lưu trữ, lưu trữ.

Lưu ý:

 • Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào Cơ quan KBNN đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ và Kế toán viên yêu cầu xếp loại tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên hoặc sau đại học với ngành/chuyên ngành đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ và chuyên ngành đối với vị trí Kế toán viên như nêu trên.
 • Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp thí sinh nộp bản chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng Tốt nghiệp đã đăng ký dự tuyển thì không được tham dự kỳ thi tuyển.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2010/NĐ-CP ngày 27/1 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh là loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp của tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được Cộng 5 điểm, vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thị tại vòng 2.

4. Đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

4.1. Hệ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển bao gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

(2) Bản phô tô bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản phô tô văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và bản phô tô giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/202LTT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bản được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

(3) Trường hợp được miễn ngoại ngữ:

 • Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ.

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

+ Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc giấy khai sinh đối với thí sinh dự tuyển vào công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

(4) Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp bản chụp (phô tô) giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

 • Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B nộp bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ thương binh; “Quyết định được hưởng chính sách như thương binh”;
 • Đối với con liệt sĩ, con thương binh, Con bệnh binh, Con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B , con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động nộp các giấy tờ sau:+ Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”, Thẻ thương binh, Thẻ bệnh binh, Quyết định được hưởng chính sách như thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang: “Anh hùng Lao động”;

+ Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

 • Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xin nghỉ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân…
 • Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số, trưởng hợp giấy khai sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân.

(5) Bao phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận thí sinh hoặc thân nhân, 12 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian từ 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo.

Lưu ý: 

 • Người dự tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên  (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp hồ sơ  để xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong tuyển dụng.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

(1) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(2) Trong hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN. kho bạc nhà nước tuyển dụng mới nhất 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi và thời gian thì gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KTNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời gian thi 60 phút, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

 • Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước, gồm:

+ Hiến pháp năm 2013,

+ Luật Tổ chức Chính phủ số 16/2015/QH13,

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2013/QH13,

+ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,

+Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 28/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016,

 • Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gia:

+Luật Cán bộ, công chức năm 2008,

+ Luật sửa đổi, bổ su | một số điều của Luật Cán bộ, công thức số 71/Q112 và Luật Việt chức số 58/201 QH12;

+Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

+ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chinh nhà quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,

 • Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:

+ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cân KBNN vực thuộc Bộ Tài chính,

+ Quyết định số 161 8/QĐ-BTC ngày 22/8/2013 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

+ Quyết định số 4524/QĐ-KBNN ngày 09/2018 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phần II: Ngoại ngữ thi môn Tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi là 30 phút Trong đó:

+Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học, trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam,

+ Vị trí Kế toán viên trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

+ Vị trí Văn thư viên không phải thi ngoại ngữ.

 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đang cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2
 • Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức tới: Thi viết

b) Thời gian thi: 180 phút.

c) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

(i) Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:

+ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25/6/2015;

+ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi Linh một số điều của Luật Ngân sách nhà nước,

+ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 15/5/2015,

+ Nghị định số 40/2000/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

(ii) Vị trí Kế toán viên: 

+ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 15/6/2015, 

+ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

+ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

(iii) Vị trí Chuyên viên tin học tại Cơ quan KBNN:

 • Vị trí Chuyên viên tin học phần mền và sở dữ liệu,

+Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính,

+ Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C

+ Kiến thức cơ bản về câu lệnh truy vấn dữ liệu.

 •  Vị trí Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng

+ Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính;

+ Kiến thức cơ bản về mạng máy tính mô hình OSI, thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị kết nối không dây,

+ Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server.

(iv) Vị trí Chuyên viên tin học tại KBNN tỉnh, thành phố:

+ Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính;

+ Kiến thức cơ bản về mạng: Mô hình OSI, phân loại mạng (mạng Bus, Star, Ring);

+ Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server.

(v) Vị trí Văn thư viên.

+ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2017)

+ Nghị định số 34/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư,

+ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 1 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm..
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển, thì người có kết quả điều tại Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyền; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người trong đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);