Một số lưu ý mới khi xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chả là có mấy bạn hỏi mình bây giờ khi xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì với trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá nào:


>>>1 là theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ.
>>>2 là theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.
Nếu chúng ta đọc văn bản hợp nhất thuế thu nhập doanh nghiệp số 14 ngày 11/12/2014 thì một số người có thể vẫn lầm tưởng bây giờ vẫn đang áp dụng theo tỷ giá giao dịch bình quân do NHNN công bố. Tuy nhiên, nếu để ý tới điều 8 và khoản 3 điều 9 thì người ta có lưu ý rằng:
” Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều này theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015″.
Nguyên nhân là ngày 22/12/2014, bộ tài chính ban hành thông tư số 200 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp, trong đó đã sửa đổi trường hợp DN có phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế. Cụ thể là:
– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, nơi người nộp thuế mở tài khoản (tức là anh bán được hàng thu ngoại tệ về, ngoại tệ đó quy đổi ra việt nam đồng thì sẽ quy đổi theo tỷ giá mua vào, tỷ giá mua vào luôn thấp hơn tỷ giá bán ra)
– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại, nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ
– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
Quy định này áp dụng cho năm quyết toán thuế 2015 trở về sau.
Dưới đây là 1 link rất hay của tổng cục thuế phân tích những điểm mới sửa đổi khi thực hiện quyết toán thuế TNDN từ năm 2015 https://goo.gl/wthLqZ. Sắp tới mình sẽ làm thêm 1 bộ đề nữa về thuế TNDN nên sẽ sử dụng khá nhiều thông tin từ đường link này.

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời