Những cách đơn giản ai cũng có thể làm để bảo vệ tài khoản Facebook

Những cách đơn giản ai cũng có thể làm để bảo vệ tài khoản Facebook. Trong thời gian những virus backdoor ( vào bằng cửa sau để theo dõi máy tính) thâm nhập và lấy cắp, phát tán nhiều virus máy tính của hàng trăm triệu người trên thế giới. Thế nhưng có những cách đơn giản mà ai cũng có thể làm để bảo vệ tài khoản Facebook.

 

Những cách đơn giản ai cũng có thể làm để bảo vệ tài khoản Facebook

Cách 1- đặt mật khẩu 2 lớp- xác minh bằng điện thoại

Các này là cách an toàn nhất. Bảo vệ như bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn bằng mã OTP. OTP là viết tắt từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu chỉ sử dụng một lần. Nó là một dãy các ký tự hoặc chữ số tạo ra ngẫu nhiên được gửi đến số điện thoại của bạn để xác nhận bổ sung khi bạn thực hiện giao dịch qua mạng.
Các làm như sau:
B1- vào đường link này để đặt xác minh 2 lớp
https://www.facebook.com/settings?tab=mobile
B2- Vào dòng 2: Tin nhắn văn bản-  xác minh – thế là xong

Cách 2: Thường xuyên đổi mật khẩu Facebook và trong mật khẩu nên có ít nhất 1 chữ viết hoa + số

Cách này là cách hơi phiền hà chút. Nhưng nhất trong trường hợp bạn ít mang theo điện thoại hoặc bạn ở nước ngoài.

Đây là cách bảo vệ không quá an toàn. Một khi máy đã dính virus thì mọi hành động của bạn trên máy tính đều được ghi lại

Cách 3: Không đăng nhập tài khoản Facebook ở máy lạ, quán nét

Đây là việc nhiều bạn bị mất nhất. Thói quen này do chủ quan không bảo vệ tài khoản FAcebook.

LÀm gì khi mất tài khoản Facebook

1- Đăng nhập và phần khôi phục mật khẩu Facebook
https://www.facebook.com/login/identify

2- làm theo các bước yêu cầu để lấy lại mật khẩu Facebook

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply