Bài tập tài chính doanh nghiệp mới nhất 2018- Link down Google driver sạch

Bài tập tài chính doanh nghiệp mới nhất 2018- Link down Google driver sạch (gồm cả lời giải)- Link down Google driver sạch sưu tập lại gửi tới mọi người những bài tập hay và mới nhất gồm cả  Tài chính doanh nghiệp 1

Nội dung  và Link download

Giới thiệu môn học GIỚI THIỆU MÔN HỌC.pdf
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp CHƯƠNG 1.pdf
Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian CHƯƠNG 2.pdf
Chương 3: Lợi nhuận và Rủi ro CHƯƠNG 3.pdf
Chương 4: Mô hình CAPM CHƯƠNG 4.pdf
Chương 5: Định giá chứng khoán CHƯƠNG 5.pdf
Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp CHƯƠNG 6.pdf
Chương 7: Quyết định đầu tư dài hạn CHƯƠNG 7.pdf
Bài tập Bài tập Tài chính doanh nghiệp 1.pdf
bài tập bổ sung chương 2.pdf
BÀI TẬP LÃI ĐƠN.pdfBÀI TẬP LÃI ĐƠN.pdf

 
Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply