Samsung Tuyển Dụng 2018: HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VỊ TRÍ TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Samsung Tuyển Dụng 2018: HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VỊ TRÍ TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC.Samsung Việt Nam thân gửi ứng viên bản hướng dẫn nộp hồ sơ vị trí Tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học (Job 253612).
Ứng viên chú ý đọc kỹ hướng dẫn này để điền đúng, đủ và chính xác thông tin do hệ thống Samsung yêu cầu, đồng thời tránh và khắc phục những lỗi thường gặp trong quá trình nộp hồ sơ.

 
Ứng viên có thể download bản PDF hướng dẫn nộp hồ sơ này tại:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply