Huyện Mỹ Đức, Hà Nội tuyển 30 chỉ tiêu kế toán, thống kê, tư pháp, văn hóa- hạn nộp 13/04/2019

Huyện Mỹ Đức, Hà Nội  tuyển 30 chỉ tiêu kế toán, thống kê, tư pháp, văn hóa- hạn nộp 13/04/2019.,huyện Mỹ Đức, Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

Nội dung chính:

Nội dung:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu, trong đó:
– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.
– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 07 chỉ tiêu.
– Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.
– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 10 chỉ tiêu.
– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 05 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).
– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện Mỹ Đức.
 

Xem chi tiết

 
 http://myduc.hanoi.gov.vn/documents/289417/3118934/KH+s%E1%BB%91+350+KH-UBND+v%E1%BB%81+tuy%E1%BB%83n+d%E1%BB%A5ng+c%C3%B4ng+ch%E1%BB%A9c+x%C3%A3+thu%E1%BB%99c+huy%E1%BB%87n+M%E1%BB%B9+%C4%90%E1%BB%A9c+n%C4%83m+2019+%281%29.pdf/103ae280-ca03-407d-9cc7-a3005f69844c

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);