UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng 47 viên chức kế toán, giáo viên năm 2020

UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng 47 viên chức kế toán, giáo viên năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tràng Định năm 2020 như sau:

1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của UBND huyện Tràng Định năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn gồm: 47 chỉ tiêu.

2. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bắt đầu từ ngày 13/4/2020 đến đúng 17 giờ 00 phút, ngày 12/5/2020 (trong giờ hành chính và ngày làm việc).

– Hình thức tiếp nhận: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu chính (thời gian tiếp nhận tính theo dấu đến bưu điện).

– Địa chỉ tiếp nhận: Tại Phòng Nội vụ, tầng 3, Trụ sở Khối Liên cơ quan huyện Tràng Định, Khu I, thị trấn Thất khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại 885955.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

1.-Mau-phieu-dang-ky-du-tuyen

Nhu-cau-tuyen-dụng-2020

Nguồn tin: trangdinh.langson.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: