(Chính Thức) -Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng 50 công chức 2019

Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 30/09/2019.

– Địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Hải quan.

 

Nguồn https://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=4428&Category=Th%C3%B4ng+b%C3%A1o&fbclid=IwAR1dt27kpm3So3fMBVJn-2P1hmeqW2V-_3CrIXLhXdaoZ8nDv_9Q0rxQd-o

Đọc nhiều tuần qua: