Danh sách các đơn vị PHẢI DỪNG cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách các đơn vị PHẢI DỪNG cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học . Ngày 30/8/2019 Bộ giáo dục đào tạo thông báo 973/QLCL-QLVBCC về danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng thông báo danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin như sau

Trong danh sách có 49 đơn vị buộc phải dừng việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, trong đó 7 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, 42 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C).

42 đơn vị chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C):

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);