Tổng hợp đề thi kho bạc nhà nước đợt 2- 2016 – chính thức

Tổng hợp đề thi kho bạc nhà nước đợt 2- 2016: nghiệp vụ chuyên ngành , nghiệp vụ kế toán + kiến thức chung – chuyên môn nghiệp vụ- kho bạc đợt 2-2016-1

Nghiệp vụ chuyên ngành kế toán kho bạc 2016

Đề thi kiến thức chung đợt 2 kho bạc 2016

Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành- đợt 2 kho bạc năm 2016

 

Phần trắc nghiệm kho bạc nhà nước

Mình thấy trắc nghiệm tương đối giống với miền nam, và giống với nội dung ảnh này.

Những gì còn nhớ bổ sung: chủ tk của quỹ dự trữ tc tư; nhiệm vụ nào là của chủ tịch nước, nhiệm vụ nào của bộ trưởng bộ tc (đau cháu là tn thì toàn 2002 mà tự luận toàn 2015  ); mức tới hạn của quỹ dự trữ (25%) ; thời hạn giao dự toán theo luật 2002; thời hạn giao điều chỉnh dự toán theo luật 2015; quyết định chi nào được phép tạm ứng theo 2002;
Cả nhà bổ sung cùng em với ạ

TÀI LIỆU ÔN THI KHO BẠC 2016

Mọi người xem tài liệu sau đây đã đúng và đầy đủ chưa nhé. (Dành cho vị trí kế toán viên, còn chuyên viên thì bỏ phần kế toán và thu thập thêm 1 số thông tư nữa)
KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật CBCC
2. CĐ 16 + 17
3. Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc gồm:
3.1. Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015: Kho bạc nhà nước
3.2. Quyết định 1399/QĐ-BTC, ngày 15/7/2015: Kho bạc nhà nước Tỉnh
3.3. Quyết định 695/QĐ-BTC, ngày 16/7/2015: Kho bạc nhà nước Huyện
3.4. Quyết định số 1959/QĐ-BTC, ngày 28/9/2015: Vụ và phòng thuộc KBNN
3.5. Quyết định số 696/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015: Phòng và văn phòng thuộc KBNN Tỉnh.
CHUYÊN NGÀNH
Luật ngân sách Số: 83/2015/QH13, ngày 25 tháng 06 năm 2015
Và các văn bản hướng dẫn:
Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016
Thông tư Số: 342/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016
THÔNG TƯ SỐ 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 và Thông tư số: 39/2016/TT-BTC, ngày 01 tháng 03 năm 2016
Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2015
Và các văn bản hướng dẫn:
Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2016
Thông tư Số: 08/2013/TT-BTC, ngày 10 tháng 1 năm 2013

Link kết quả thi kho bạc chính thức:

Kết quả thi kho bạc 2017

Đọc nhiều tuần qua: