Tài liệu ôn thi kho bạc 2016 – Cập nhật 2019 mới nhất

Gửi tới các bạn các tài liệu ôn thi kho bạc 2016 – Cập nhật 2019 mới nhất cần thiết được tổng hợp lại dành cho vị trí kế toán viên, còn chuyên viên thì bỏ phần kế toán và thu thập thêm 1 số thông tư nữa.

Các tài liệu cần học để ôn thi kho bạc:

KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật CBCC
2. CĐ 16 + 17
3. Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc gồm:
3.1. Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015: Kho bạc nhà nước
3.2. Quyết định 1399/QĐ-BTC, ngày 15/7/2015: Kho bạc nhà nước Tỉnh
3.3. Quyết định 695/QĐ-BTC, ngày 16/7/2015: Kho bạc nhà nước Huyện
3.4. Quyết định số 1959/QĐ-BTC, ngày 28/9/2015: Vụ và phòng thuộc KBNN
3.5. Quyết định số 696/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015: Phòng và văn phòng thuộc KBNN Tỉnh.

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Luật ngân sách Số: 83/2015/QH13, ngày 25 tháng 06 năm 2015
Và các văn bản hướng dẫn:
Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016
Thông tư Số: 342/2016/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2016
THÔNG TƯ SỐ 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 và Thông tư số: 39/2016/TT-BTC, ngày 01 tháng 03 năm 2016
Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2015
Và các văn bản hướng dẫn:
Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2016
Thông tư Số: 08/2013/TT-BTC, ngày 10 tháng 1 năm 2013

Về cơ bản luật kt 2015 bổ sung thêm cho luật kt 2003, tt08 vẫn áp dụng nhé, có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ sâu hơn. Nhưng mình thi không cần học sâu vậy

Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng sưu tầm và up các tài liệu trên trang ngolongnd.net, các bạn nhớ theo dõi nhé

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);