Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM thi tuyển chức danh Trưởng phòng hạn nộp hồ sơ 04-03-2020

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM thi tuyển chức danh Trưởng phòng hạn nộp hồ sơ 04-03-2020

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM thi tuyển chức danh Trưởng phòng năm 2020 như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 03/04/2020

– Địa điểm: Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn : hcmcpv.org.vn

Đọc nhiều tuần qua: