Tìm kiếm tùy chỉnh UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam tuyển dụng 41 chỉ tiêu giáo viên năm 2020

UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam tuyển dụng 41 chỉ tiêu giáo viên năm 2020 như sau:

Tìm kiếm tùy chỉnh UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam tuyển dụng 41 chỉ tiêu giáo viên năm 2020
Tìm kiếm tùy chỉnh UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam tuyển dụng 41 chỉ tiêu giáo viên năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/03/2020 đến hết ngày 10/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn : namtramy.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: