Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng 61 công chức kế toán, tài chính, thuế, thanh tra … 2020

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng 61 công chức kế toán, tài chính, thuế, thanh tra … 2020.✅ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng 61 chỉ tiêu ✅công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Chuyên viên: 63 chỉ tiêu

– Ngạch Cán sự: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 16/04/2020

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh, số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3922009

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn : sonoivu.tayninh.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: