Ảnh đẹp : Tốn tiền mùa Covid-19

Tiêu đề : Bộ ảnh tốn tiền mùa Covid-19

Photographer : Hiền Lee

Lỡ một ngày nắng hạ
Nắng va nhẹ vai ai
Rồi một hai thương nhớ
Cả một đời ngu ngơ.

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);