Ảnh đẹp : Tốn tiền mùa Covid-19

Tiêu đề : Bộ ảnh tốn tiền mùa Covid-19

Photographer : Hiền Lee

Lỡ một ngày nắng hạ
Nắng va nhẹ vai ai
Rồi một hai thương nhớ
Cả một đời ngu ngơ.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: