Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng 6 viên chức, giảng viên năm 2020

Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng 6 viên chức, giảng viên năm 2020  . Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:


1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 30/03/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua SĐT: 0277.3855095, 0277.3508888

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đọc nhiều tuần qua: